Comunicat de presă


Indicatori monetari – decembrie 2018

25.01.2019

Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârşitul lunii decembrie 2018 un sold de 381 161,0 milioane lei. Faţă de luna noiembrie 2018, aceasta a crescut cu 1,3 la sută (1,1 la sută în termeni reali), iar în raport cu decembrie 2017 masa monetară s-a majorat cu 8,9 la sută (5,4 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 31 decembrie 2018
(mil. lei)
dec. 2018/
nov. 2018
%
dec. 2018/
dec. 2017
%
M1 (masa monetară în sens restrâns) 235 233,4 2,4 11,7
Numerar în circulaţie ** 67 804,6 1,0 7,2
Depozite overnight *** 167 428,8 3,0 13,6
M2 (masa monetară intermediară) 381 161,0 1,3 8,9
M1 235 233,4 2,4 11,7
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 145 927,7 -0,3 4,7
M3 (masa monetară în sens larg) 381 161,0 1,3 8,9
M2 381 161,0 1,3 8,9
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de natura datoriei cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 0,0 -100,0 -100,0

* date provizorii
** numerar în afara sistemului bancar
*** conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 31 decembrie 2018
(mil. lei)
dec. 2018/
nov. 2018
%
dec. 2018/
dec. 2017
%
Masa monetară (M3) 381 161,0 1,3 8,9
Active externe nete** 166 624,9 0,6 4,8
Active interne nete*** 214 536,0 1,8 12,3

* date provizorii
** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe
Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; depozite plasate la nerezidenţi; titluri de natura datoriei deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de natura datoriei emise pe pieţele externe. Începând cu decembrie 2014, conform noilor standarde statistice internaţionale (SEC 2010), alocările de DST de la FMI sunt incluse în pasive externe.
***se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de natura datoriei deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de natura datoriei cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a crescut în luna decembrie 2018 cu 0,1 la sută (-0,02 la sută în termeni reali) faţă de luna noiembrie 2018, până la nivelul de 251 054,6 milioane lei. Creditul în lei s-a majorat cu 0,7 la sută (0,5 la sută în termeni reali), iar creditul în valută exprimat în lei s-a diminuat cu 0,9 la sută (exprimat în euro, creditul în valută s-a diminuat cu 1,1 la sută). La 31 decembrie 2018, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 7,9 la sută (4,5 la sută în termeni reali) faţă de 31 decembrie 2017, pe seama majorării cu 13,4 la sută a componentei în lei (9,8 la sută în termeni reali) şi a diminuării cu 1,3 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimat în euro, creditul în valută s-a diminuat cu 1,4 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 31 decembrie 2018
(mil. lei)
dec. 2018/
nov. 2018
%
dec. 2018/
dec. 2017
%
Credit neguvernamental (total) ** 251 054,6 0,1 7,9
Credit neguvernamental în lei: 165 625,4 0,7 13,4
- gospodăriile populaţiei 95 667,2 0,6 19,3
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 69 958,3 0,8 6,2
Credit neguvernamental în valută: 85 429,1 -0,9 -1,3
- gospodăriile populaţiei 37 346,6 -0,9 -10,4
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 48 082,5 -0,9 7,1

*date provizorii
** include şi creditele neperformante

Creditul guvernamental1 s-a majorat în luna decembrie 2018 cu 1,5 la sută faţă de luna noiembrie 2018, până la 105 513,5 milioane lei. La 31 decembrie 2018, creditul guvernamental a crescut cu 7,6 la sută (4,2 la sută în termeni reali) faţă de 31 decembrie 2017.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în luna decembrie 2018 cu 1,6 la sută faţă de luna noiembrie 2018, până la nivelul de 329 673,5 milioane lei. La 31 decembrie 2018, depozitele rezidenților clienți neguvernamentali au crescut cu 9,0 la sută (5,5 la sută în termeni reali) faţă de 31 decembrie 2017.

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 31 decembrie 2018
(mil. lei)
dec. 2018/
nov. 2018
%
dec. 2018/
dec. 2017
%
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 329 673,5 1,6 9,0
Depozite în lei ale rezidenţilor: 220 362,5 2,1 6,8
- gospodăriile populaţiei 120 415,5 1,5 7,9
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 99 947,0 2,8 5,5
Depozite în valută ale rezidenţilor: 109 311,0 0,7 13,6
- gospodăriile populaţiei 78 366,2 1,7 16,8
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 30 944,8 -1,8 6,4

* date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei s-au majorat cu 1,5 la sută, până la 120 415,5 milioane lei. La 31 decembrie 2018, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 7,9 la sută (4,5 la sută în termeni reali) faţă de 31 decembrie 2017.

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) s-au majorat cu 2,8 la sută, până la 99 947,0 milioane lei. La 31 decembrie 2018, depozitele în lei ale altor sectoare s-au majorat cu 5,5 la sută (2,1 la sută în termeni reali) faţă de 31 decembrie 2017.

Depozitele în valută ale rezidenţilor, exprimate în lei, s-au majorat cu 0,7 la sută faţă de luna noiembrie 2018, până la nivelul de 109 311,0 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută s-au majorat cu 0,5 la sută, până la 23 437,7 milioane euro). Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au crescut cu 13,6 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor s-au majorat cu 13,5 la sută).

La 31 decembrie 2018, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei, exprimate în lei, au înregistrat o creştere de 1,7 la sută (1,5 la sută în termeni reali) faţă de luna noiembrie 2018 (exprimate în euro, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei s-au majorat cu 1,5 la sută). La 31 decembrie 2018, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei au crescut cu 16,8 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei s-au majorat cu 16,7 la sută) faţă de 31 decembrie 2017.

Depozitele în valută ale altor sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, au înregistrat o scădere de 1,8 la sută (-2,0 la sută în termeni reali) faţă de luna noiembrie 2018 (exprimate în euro, depozitele în valută ale altor sectoare s-au diminuat cu 2,0 la sută). Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale altor sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) exprimate în lei s-au majorat cu 6,4 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor din alte sectoare au crescut cu 6,3 la sută).

1 Include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 9 062,8 milioane lei (soldul la 31 decembrie 2018), precum şi titlurile de natura datoriei emise de aceste sectoare instituţionale în sumă de 96 450,7 milioane lei (soldul la 31 decembrie 2018).

Notă:

În bilanţurile monetare ale instituţiilor financiare monetare dobânda de încasat/de plătit aferentă activelor şi pasivelor financiare, acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă se înregistrează la poziţia alte active/alte pasive.

Datele pentru elaborarea indicatorilor monetari sunt raportate conform Regulamentului BNR nr. 4/2014 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României, cu modificările și completările ulterioare, Titlul I, Capitolele I şi II.

Datele statistice au caracter provizoriu și pot fi supuse unor revizuiri periodice. Seriile cronologice aferente statisticilor monetare (disponibile începând din ianuarie 2007) pot fi accesate în diferite formate (html, xls, xml și csv) în cadrul Bazei de date interactivă. Seriile de date statistice cuprinzând agregatele monetare şi creditul neguvernamental exprimate ca pondere în PIB pot fi accesate aici.

Următorul comunicat de presă, referitor la indicatorii monetari în luna ianuarie 2019, va apărea la data de 25 februarie 2019.

Arhiva comunicatelor de presă: http://www.bnr.ro/Indicatori-monetari-4151.aspx.