Comunicat de presă


Indicatori monetari – noiembrie 2018

28.12.2018

Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârşitul lunii noiembrie 2018 un sold de 376 336,3 milioane lei. Faţă de luna octombrie 2018, aceasta a crescut cu 2,2 la sută (2,3 la sută în termeni reali), iar în raport cu noiembrie 2017 masa monetară s-a majorat cu 10,9 la sută (7,2 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 30 noiembrie 2018
(mil. lei)
nov. 2018/
oct. 2018
%
nov. 2018/
nov. 2017
%
M1 (masa monetară în sens restrâns) 229 706,5 3,2 13,2
Numerar în circulaţie ** 67 122,6 1,4 8,4
Depozite overnight *** 162 583,9 3,9 15,3
M2 (masa monetară intermediară) 376 138,0 2,2 10,9
M1 229 706,5 3,2 13,2
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 146 431,5 0,7 7,4
M3 (masa monetară în sens larg) 376 336,3 2,2 10,9
M2 376 138,0 2,2 10,9
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de natura datoriei cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 198,4 9,7 75,1

* date provizorii
** numerar în afara sistemului bancar
*** conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 30 noiembrie 2018
(mil. lei)
nov. 2018/
oct. 2018
%
nov. 2018/
nov. 2017
%
Masa monetară (M3) 376 336,3 2,2 10,9
Active externe nete** 165 574,2 -1,1 4,8
Active interne nete*** 210 762,0 5,0 16,2

* date provizorii
** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe
Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; depozite plasate la nerezidenţi; titluri de natura datoriei deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de natura datoriei emise pe pieţele externe. Începând cu decembrie 2014, conform noilor standarde statistice internaţionale (SEC 2010), alocările de DST de la FMI sunt incluse în pasive externe.
***se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de natura datoriei deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de natura datoriei cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a crescut în luna noiembrie 2018 cu 0,4 la sută (0,6 la sută în termeni reali) faţă de luna octombrie 2018, până la nivelul de 250 711,2 milioane lei. Creditul în lei s-a majorat cu 0,6 la sută (0,8 la sută în termeni reali), iar creditul în valută exprimat în lei s-a majorat cu 28,2 milioane lei (exprimat în euro, creditul în valută s-a majorat cu 0,3 la sută). La 30 noiembrie 2018, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 6,3 la sută (2,7 la sută în termeni reali) faţă de 30 noiembrie 2017, pe seama majorării cu 12,8 la sută a componentei în lei (9,0 la sută în termeni reali) şi a diminuării cu 4,3 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimat în euro, creditul în valută s-a diminuat cu 4,6 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 30 noiembrie 2018
(mil. lei)
nov. 2018/
oct. 2018
%
nov. 2018/
nov. 2017
%
Credit neguvernamental (total) ** 250 711,2 0,4 6,3
Credit neguvernamental în lei: 164 509,5 0,6 12,8
- gospodăriile populaţiei 95 088,5 0,9 19,6
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 69 421,1 0,3 4,7
Credit neguvernamental în valută: 86 201,7 0,03 -4,3
- gospodăriile populaţiei 37 684,6 -1,0 -10,6
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 48 517,1 0,9 1,3

*date provizorii
** include şi creditele neperformante

Creditul guvernamental1 s-a diminuat în luna noiembrie 2018 cu 2,0 la sută faţă de luna octombrie 2018, până la 103 933,5 milioane lei. La 30 noiembrie 2018, creditul guvernamental a crescut cu 5,5 la sută (2,0 la sută în termeni reali) faţă de 30 noiembrie 2017.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în luna noiembrie 2018 cu 2,2 la sută faţă de luna octombrie 2018, până la nivelul de 324 465,8 milioane lei. La 30 noiembrie 2018, depozitele rezidenților clienți neguvernamentali au crescut cu 10,9 la sută (7,2 la sută în termeni reali) faţă de 30 noiembrie 2017.

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 30 noiembrie 2018
(mil. lei)
nov. 2018/
oct. 2018
%
nov. 2018/
nov. 2017
%
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 324 465,8 2,2 10,9
Depozite în lei ale rezidenţilor: 215 880,7 2,7 9,8
- gospodăriile populaţiei 118 644,0 2,0 9,6
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 97 236,7 3,6 10,0
Depozite în valută ale rezidenţilor: 108 585,1 1,2 13,1
gospodăriile populaţiei 77 073,5 1,1 16,9
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 31 511,6 1,6 4,8

* date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei s-au majorat cu 2,0 la sută, până la 118 644,0 milioane lei. La 30 noiembrie 2018, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 9,6 la sută (5,9 la sută în termeni reali) faţă de 30 noiembrie 2017.

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) s-au majorat cu 3,6 la sută, până la 97 236,7 milioane lei. La 30 noiembrie 2018, depozitele în lei ale altor sectoare s-au majorat cu 10,0 la sută (6,4 la sută în termeni reali) faţă de 30 noiembrie 2017.

Depozitele în valută ale rezidenţilor, exprimate în lei, s-au majorat cu 1,2 la sută faţă de luna octombrie 2018, până la nivelul de 108 585,1 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută s-au majorat cu 1,4 la sută, până la 23 321,5 milioane euro). Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au crescut cu 13,1 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor s-au majorat cu 12,7 la sută).

La 30 noiembrie 2018, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei, exprimate în lei, au înregistrat o creştere de 1,1 la sută (1,2 la sută în termeni reali) faţă de luna octombrie 2018 (exprimate în euro, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei s-au majorat cu 1,3 la sută). La 30 noiembrie 2018, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei au crescut cu 16,9 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei s-au majorat cu 16,5 la sută) faţă de 30 noiembrie 2017.

Depozitele în valută ale altor sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, au înregistrat o creştere de 1,6 la sută (1,7 la sută în termeni reali) faţă de luna octombrie 2018 (exprimate în euro, depozitele în valută ale altor sectoare s-au majorat cu 1,8 la sută). Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale altor sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) exprimate în lei s-au majorat cu 4,8 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor din alte sectoare au crescut cu 4,5 la sută).

1 Include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 9 158,5 milioane lei (soldul la 30 noiembrie 2018), precum şi titlurile de natura datoriei emise de aceste sectoare instituţionale în sumă de 94 775,0 milioane lei (soldul la 30 noiembrie 2018).

Notă:

În bilanţurile monetare ale instituţiilor financiare monetare dobânda de încasat/de plătit aferentă activelor şi pasivelor financiare, acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă se înregistrează la poziţia alte active/alte pasive.

Datele pentru elaborarea indicatorilor monetari sunt raportate conform Regulamentului BNR nr. 4/2014 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României, cu modificările și completările ulterioare, Titlul I, Capitolele I şi II.

Datele statistice au caracter provizoriu și pot fi supuse unor revizuiri periodice. Seriile cronologice aferente statisticilor monetare (disponibile începând din ianuarie 2007) pot fi accesate în diferite formate (html, xls, xml și csv) în cadrul Bazei de date interactivă. Seriile de date statistice cuprinzând agregatele monetare şi creditul neguvernamental exprimate ca pondere în PIB pot fi accesate aici.

Următorul comunicat de presă, referitor la indicatorii monetari în luna noiembrie 2018, va apărea la data de 25 ianuarie 2019.

Arhiva comunicatelor de presă: http://www.bnr.ro/Indicatori-monetari-4151.aspx.