Comunicat de presă


Investiţiile străine directe în România în anul 2017

28.09.2018

Banca Naţională a României, în colaborare cu Institutul Naţional de Statistică, a realizat cercetarea statistică pentru determinarea investițiilor străine directe (ISD). Obiectivul principal al acestei cercetări statistice a fost determinarea soldului ISD în România la 31 decembrie 2017 şi a fluxurilor (mişcărilor) ISD în cursul exerciţiului financiar 2017, în întreprinderile investiţie străină directă rezidente.

Cercetarea statistică ISD a fost realizată în conformitate cu prevederile metodologice ale Manualului balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională al Fondului Monetar Internaţional, ediţia a 6-a (BPM6).

 1. Fluxul net de investiţii străine directe în anul 2017 a înregistrat valoarea de 4797 milioane euro, din care:
  • 3968 milioane euro aport la capitalurile proprii (nivel rezultat prin însumarea participaţiilor la capitalul întreprinderilor ISD, în valoare de 2235 milioane euro, cu profitul reinvestit în întreprinderile ISD în valoare de 1733 milioane euro);
  • 829 milioane euro credit net de la investitorii străini.
 2. Soldul investiţiilor străine directe la 31 decembrie 2017 a atins nivelul de 75851 milioane euro, din care:
  • 52746 milioane euro capitaluri proprii, inclusiv profitul reinvestit (69,5%);
  • 23105 milioane euro credit net primit de la investitorii străini (30,5%).
 3. Veniturile realizate din investiţii străine directe în anul 2017

  Veniturile nete din participaţii la capital au înregistrat valoarea de 5259 milioane euro şi au fost calculate ca diferenţă între profiturile după impozitare obţinute de întreprinderile ISD care au înregistrat profit, în valoare de 8068 milioane euro, şi pierderile întreprinderilor ISD care au înregistrat pierderi, în valoare de 2809 milioane euro.

  Veniturile nete din dobânzi, au înregistrat un nivel de 618 milioane euro și au fost calculate ca diferenţă între dobânzile primite de către investitorii străini direcţi pentru creditele acordate întreprinderilor deținute în România şi dobânzile plătite de către aceştia pentru creditele primite de la întreprinderile lor din România, atât direct cât şi prin alte companii nerezidente din cadrul grupului.

*
* *

Rezultatele cercetării statistice ISD 2017, precum şi metodologia utilizată sunt prezentate intr-o formă detaliată în publicaţia Investiţiile străine directe în România în anul 2017, disponibilă pe site-ul BNR la adresa: Publicaţii periodice ISD»»»