Comunicat de presă


Indicatori monetari – august 2018

25.09.2018

Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârşitul lunii august 2018 un sold de 365 220,5 milioane lei. Faţă de luna iulie 2018 aceasta a crescut cu 1,3 la sută (1,1 la sută în termeni reali), iar în raport cu august 2017 masa monetară s-a majorat cu 10,8 la sută (5,4 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 31 august 2018
(mil. lei)
aug. 2018/
iul. 2018
%
aug. 2018/
aug. 2017
%
M1 (masa monetară în sens restrâns) 221 852,7 1,3 11,8
Numerar în circulaţie ** 66 403,9 1,3 9,3
Depozite overnight *** 155 448,8 1,3 12,9
M2 (masa monetară intermediară) 365 074,4 1,3 10,8
M1 221 852,7 1,3 11,8
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 143 221,7 1,4 9,2
M3 (masa monetară în sens larg) 365 220,5 1,3 10,8
M2 365 074,4 1,3 10,8
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de natura datoriei cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 146,2 8,7 13,9

* date provizorii
** numerar în afara sistemului bancar
*** conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 31 august 2018
(mil. lei)
aug. 2018/
iul. 2018
%
aug. 2018/
aug. 2017
%
Masa monetară (M3) 365 220,5 1,3 10,8
Active externe nete** 160 994,1 1,4 0,1
Active interne nete*** 204 226,4 1,3 20,9

* date provizorii
** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe
Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; depozite plasate la nerezidenţi; titluri de natura datoriei deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de natura datoriei emise pe pieţele externe. Începând cu decembrie 2014, conform noilor standarde statistice internaţionale (SEC 2010), alocările de DST de la FMI sunt incluse în pasive externe.
***se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de natura datoriei deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de natura datoriei cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a crescut în luna august 2018 cu 0,7 la sută (0,4 la sută în termeni reali) faţă de luna iulie 2018, până la nivelul de 244 948,0 milioane lei. Creditul în lei s-a majorat cu 0,7 la sută (0,4 la sută în termeni reali), iar creditul în valută exprimat în lei s-a majorat cu 0,6 la sută (exprimat în euro, creditul în valută s-a majorat cu 0,3 la sută). La 31 august 2018, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 6,6 la sută (1,5 la sută în termeni reali) faţă de 31 august 2017, pe seama majorării cu 14,1 la sută a componentei în lei (8,6 la sută în termeni reali) şi a diminuării cu 5,1 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimat în euro, creditul în valută s-a diminuat cu 6,2 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 31 august 2018
(mil. lei)
aug. 2018/
iul. 2018
%
aug. 2018/
aug. 2017
%
Credit neguvernamental (total) ** 244 948,0 0,7 6,6
Credit neguvernamental în lei: 160 073,1 0,7 14,1
- gospodăriile populaţiei 91 697,8 1,5 20,2
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 68 375,3 -0,4 6,8
Credit neguvernamental în valută: 84 874,9 0,6 -5,1
- gospodăriile populaţiei 38 617,6 -0,4 -10,3
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 46 257,3 1,5 -0,3

*date provizorii
** include şi creditele neperformante

Creditul guvernamental1 s-a majorat în luna august 2018 cu 1,2 la sută faţă de luna iulie 2018, până la 99 995,1 milioane lei. La 31 august 2018, creditul guvernamental a crescut cu 3,4 la sută (-1,5 la sută în termeni reali) faţă de 31 august 2017.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în luna august 2018 cu 1,3 la sută faţă de luna iulie 2018, până la nivelul de 314 293,8 milioane lei. La 31 august 2018, depozitele rezidenților clienți neguvernamentali au crescut cu 10,5 la sută (5,2 la sută în termeni reali) faţă de 31 august 2017.

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 31 august 2018
(mil. lei)
aug. 2018/
iul. 2018
%
aug. 2018/
aug. 2017
%
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 314 293,8 1,3 10,5
Depozite în lei ale rezidenţilor: 208 503,5 1,0 7,6
- gospodăriile populaţiei 114 489,7 -0,3 6,1
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 94 013,8 2,6 9,5
Depozite în valută ale rezidenţilor: 105 790,3 1,8 16,9
- gospodăriile populaţiei 75 410,3 1,8 19,8
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 30 379,9 1,8 10,3

* date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei s-au diminuat cu 0,3 la sută, până la 114 489,7 milioane lei. La 31 august 2018, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 6,1 la sută (1,0 la sută în termeni reali) faţă de 31 august 2017.

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) au crescut cu 2,6 la sută, până la 94 013,8 milioane lei. La 31 august 2018, depozitele în lei ale altor sectoare s-au majorat cu 9,5 la sută (4,2 la sută în termeni reali) faţă de 31 august 2017.

Depozitele în valută ale rezidenţilor, exprimate în lei, s-au majorat cu 1,8 la sută faţă de luna iulie 2018, până la nivelul de 105 790,3 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută s-au majorat cu 1,4 la sută, până la 22 780,0 milioane euro). Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au crescut cu 16,9 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor s-au majorat cu 15,5 la sută).

La 31 august 2018, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei, exprimate în lei, au înregistrat o creştere de 1,8 la sută (1,5 la sută în termeni reali) faţă de luna iulie 2018 (exprimate în euro, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei s-au majorat cu 1,4 la sută). La 31 august 2018, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei au crescut cu 19,8 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei s-au majorat cu 18,4 la sută) faţă de 31 august 2017.

Depozitele în valută ale altor sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, au înregistrat o creştere de 1,8 la sută (1,5 la sută în termeni reali) faţă de luna iulie 2018 (exprimate în euro, depozitele în valută ale altor sectoare s-au majorat cu 1,5 la sută). Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale altor sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) exprimate în lei s-au majorat cu 10,3 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor din alte sectoare au crescut cu 9,0 la sută).

1 Include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 9 166,3 milioane lei (soldul la 31 august 2018), precum şi titlurile de natura datoriei emise de aceste sectoare instituţionale în sumă de 90 828,8 milioane lei (soldul la 31 august 2018).

Notă:

În bilanţurile monetare ale instituţiilor financiare monetare dobânda de încasat/de plătit aferentă activelor şi pasivelor financiare, acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă se înregistrează la poziţia alte active/alte pasive.

Datele pentru elaborarea indicatorilor monetari sunt raportate conform Regulamentului BNR nr.4/2014 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României, cu modificările și completările ulterioare, Titlul I, Capitolele I şi II.

Datele statistice au caracter provizoriu și pot fi supuse unor revizuiri periodice. Seriile cronologice aferente statisticilor monetare (disponibile începând din ianuarie 2007) pot fi accesate în diferite formate (html, xls, xml și csv) în cadrul Bazei de date interactivă. Seriile de date statistice cuprinzând agregatele monetare şi creditul neguvernamental exprimate ca pondere în PIB pot fi accesate aici.

Următorul comunicat: 23 octombrie 2018

Arhiva comunicatelor de presă: http://www.bnr.ro/Indicatori-monetari-4151.aspx.