Comunicat de presă


Declaraţia băncilor participante la reuniunea privind coordonarea sectorului financiar din România - Viena, 26 martie 2009

27.03.2009

Reuniunea privind coordonarea sectorului financiar din România
Desfăşurată la Joint Vienna Institute din Viena, la data de 26 martie 2009

Declaraţia de încheiere a băncilor participante

Noi, băncile-mamă ale principalelor nouă instituţii de credit cu capital străin din România, cu o cotă de piaţă de 70 la sută din activele totale, ne-am reunit la Viena (Austria), la data de 26 martie 2009, la invitaţia Joint Vienna Institute (JVI). Reuniunea a fost prezidată de Fondul Monetar Internaţional (FMI), cu participarea Comisiei Europene (CE), a Băncii Mondiale, BERD, BEI, a Băncii Naţionale a României (BNR), a autorităţilor de supraveghere şi a ministerelor de finanţe din ţările de origine (Austria, Franţa, Grecia şi Italia), precum şi în prezenţa Băncii Centrale Europene.

Am convenit asupra următoarelor aspecte şi concluzii:

  1. Ne exprimăm satisfacţia faţă de analiza efectuată în comun de BNR, de echipa din România a FMI şi de CE, conform căreia toate băncile din România înregistrează la momentul actual o situaţie financiară solidă, iar băncile-mamă ale instituţiilor de credit cu capital străin din România s-au comportat până în prezent într-o manieră responsabilă, furnizând subsidiarelor din România capital, finanţare, asistenţă în domeniul managerial, precum şi în alte domenii, în funcţie de necesităţi.
  2. FMI, CE şi Banca Mondială urmează să finalizeze pachetul de măsuri de asistenţă în domeniul balanţei de plăţi pentru România. Salutăm această evoluţie importantă care va asigura consolidarea stabilităţii financiare şi macroeconomice în România.
  3. Suntem conştienţi de faptul că implicarea permanentă a băncilor cu capital străin va contribui la succesul programului macroeconomic şi la sustenabilitatea pe termen mediu a balanţei de plăţi a României.
  4. Am intrat pe piaţa românească în calitate de investitori strategici, având o contribuţie esenţială la tranziţia către o economie deschisă, de piaţă, pe baza evaluărilor noastre şi a încrederii constante în perspectivele de dezvoltare pe termen lung. De-a lungul anilor, am realizat investiţii semnificative în România şi ne exprimăm în continuare angajamentul de a continua activitatea în această ţară.
  5. Realizăm faptul că este atât în interesul nostru comun, cât şi al României, ca toate instituţiile vizate să îşi asume în mod concertat angajamentele privind menţinerea nivelului expunerii faţă de România.
  6. De asemenea, admitem că subsidiarele noastre din România trebuie să se adapteze mediului economic actual, marcat de provocări. Nu poate fi exclusă necesitatea unei infuzii suplimentare de capital, demers ce va fi realizat în măsura în care se va dovedi necesar.
  7. Am luat notă de acordul încheiat între FMI şi BNR în vederea derulării unor analize stress test bazate pe metodologia FMI pentru estimarea eventualelor pierderi pe care băncile din România le-ar putea înregistra în diferite scenarii, pe durata implementării programului FMI/UE. Susţinem acest exerciţiu şi suntem de acord să sprijinim subsidiarele noastre din România pentru: (i) a confirma că situaţia financiară solidă pe care acestea o înregistrează în prezent va fi menţinută pe întreaga perioadă caracterizată de turbulenţe pe pieţele internaţionale şi de încetinire a activităţii economice; (ii) a demonstra angajamentul nostru pe termen lung faţă de dezvoltarea economiei româneşti şi (iii) a semnala disponibilitatea noastră de a contribui la eforturile comunităţii internaţionale pentru implementarea unor măsuri ample şi concertate în vederea contracarării efectelor crizei.
  8. Prin urmare, suntem pregătiţi să ne asumăm aceste angajamente în cadrul programelor de asistenţă multilaterală, pe baze bilaterale cu BNR, şi cu implicarea autorităţilor de supraveghere din ţările de origine, cu respectarea normelor europene şi naţionale în domeniu.


Erste Bank
Raiffeisen International
Eurobank EFG
National Bank of Greece
Unicredit
Société Générale
Alpha Bank
Volksbank
Piraeus Bank