Comunicat de presă


Indicatori monetari – mai 2018

25.06.2018

Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârşitul lunii mai 2018 un sold de 356 303,4 milioane lei. Faţă de luna aprilie 2018 aceasta a crescut cu 0,4 la sută (-0,02 la sută în termeni reali), iar în raport cu mai 2017 masa monetară s-a majorat cu 10,9 la sută (5,2 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 31 mai 2018
(mil. lei)
mai 2018/
apr. 2018
%
mai 2018/
mai 2017
%
M1 (masa monetară în sens restrâns) 211 307,4 0,0 12,7
Numerar în circulaţie ** 63 509,1 -0,3 11,3
Depozite overnight *** 147 798,3 0,1 13,3
M2 (masa monetară intermediară) 356 165,5 0,4 10,9
M1 211 307,4 0,0 12,7
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 144 858,1 1,1 8,4
M3 (masa monetară în sens larg) 356 303,4 0,4 10,9
M2 356 165,5 0,4 10,9
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de natura datoriei cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 137,9 4,6 13,9

* date provizorii
** numerar în afara sistemului bancar
*** conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 31 mai 2018
(mil. lei)
mai 2018/
apr. 2018
%
mai 2018/
mai 2017
%
Masa monetară (M3) 356 303,4 0,4 10,9
Active externe nete** 159 601,6 3,6 3,6
Active interne nete*** 196 701,7 -2,0 17,7

* date provizorii
** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe
Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; depozite plasate la nerezidenţi; titluri de natura datoriei deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de natura datoriei emise pe pieţele externe. Începând cu decembrie 2014, conform noilor standarde statistice internaţionale (SEC 2010), alocările de DST de la FMI sunt incluse în pasive externe.
***se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de natura datoriei deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de natura datoriei cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a crescut în luna mai 2018 cu 0,3 la sută (-0,2 la sută în termeni reali) faţă de luna aprilie 2018, până la nivelul de 239 121,5 milioane lei. Creditul în lei s-a majorat cu 1,4 la sută (0,9 la sută în termeni reali), iar creditul în valută exprimat în lei s-a diminuat cu 1,5 la sută (exprimat în euro, creditul în valută s-a diminuat cu 1,3 la sută). La 31 mai 2018, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 6,4 la sută (0,9 la sută în termeni reali) faţă de 31 mai 2017, pe seama majorării cu 16,1 la sută a componentei în lei (10,2 la sută în termeni reali) şi a diminuării cu 7,8 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimat în euro, creditul în valută s-a diminuat cu 9,4 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 31 mai 2018
(mil. lei)
mai 2018/
apr. 2018
%
mai 2018/
mai 2017
%
Credit neguvernamental (total) ** 239 121,5 0,3 6,4
Credit neguvernamental în lei: 154 697,8 1,4 16,1
- gospodăriile populaţiei 87 235,2 2,0 22,8
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 67 462,6 0,6 8,5
Credit neguvernamental în valută: 84 423,6 -1,5 -7,8
- gospodăriile populaţiei 39 810,4 -0,8 -10,6
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 44 613,2 -2,2 -5,2

*date provizorii
** include şi creditele neperformante

Creditul guvernamental1 s-a majorat în luna mai 2018 cu 0,4 la sută faţă de luna aprilie 2018, până la 101 193,1 milioane lei. La 31 mai 2018, creditul guvernamental a scăzut cu 0,2 la sută (-5,3 la sută în termeni reali) faţă de 31 mai 2017.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în luna mai 2018 cu 0,5 la sută faţă de luna aprilie 2018, până la nivelul de 308 682,1 milioane lei. La 31 mai 2018, depozitele rezidenților clienți neguvernamentali au crescut cu 10,6 la sută (5,0 la sută în termeni reali) faţă de 31 mai 2017.

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 31 mai 2018
(mil. lei)
mai 2018/
apr. 2018
%
mai 2018/
mai 2017
%
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 308 682,1 0,5 10,6
Depozite în lei ale rezidenţilor: 207 738,3 0,3 9,3
- gospodăriile populaţiei 113 287,4 -0,3 6,7
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 94 450,9 1,0 12,6
Depozite în valută ale rezidenţilor: 100 943,9 1,1 13,5
- gospodăriile populaţiei 71 317,5 1,7 15,8
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 29 626,4 -0,5 8,2

* date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei s-au diminuat cu 0,3 la sută, până la 113 287,4 milioane lei. La 31 mai 2018, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 6,7 la sută (1,3 la sută în termeni reali) faţă de 31 mai 2017.

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) au crescut cu 1,0 la sută, până la 94 450,9 milioane lei. La 31 mai 2018, depozitele în lei ale altor sectoare s-au majorat cu 12,6 la sută (6,8 la sută în termeni reali) faţă de 31 mai 2017.

Depozitele în valută ale rezidenţilor gospodării ale populaţiei şi alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, s-au majorat cu 1,1 la sută faţă de luna aprilie 2018, până la nivelul de 100 943,9 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută s-au majorat cu 1,3 la sută, până la 21 715,4 milioane euro).

La 31 mai 2018, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei, exprimate în lei, au înregistrat o creştere de 1,7 la sută (1,3 la sută în termeni reali) faţă de luna aprilie 2018 (exprimate în euro, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei s-au majorat cu 2,0 la sută), iar depozitele în valută ale altor sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, au înregistrat o scădere de 0,5 la sută (-0,9 la sută în termeni reali) faţă de luna aprilie 2018 (exprimate în euro, depozitele în valută ale altor sectoare s-au diminuat cu 0,2 la sută).

Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au crescut cu 13,5 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor s-au majorat cu 11,5 la sută); depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei au crescut cu 15,8 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei s-au majorat cu 13,8 la sută), iar depozitele în valută ale altor sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) exprimate în lei s-au majorat cu 8,2 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor din alte sectoare au crescut cu 6,4 la sută).

1 Include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 9 013,5 milioane lei (soldul la 31 mai 2018), precum şi titlurile de natura datoriei emise de aceste sectoare instituţionale în sumă de 92 179,7 milioane lei (soldul la 31 mai 2018).

Notă:

În bilanţurile monetare ale instituţiilor financiare monetare dobânda de încasat/de plătit aferentă activelor şi pasivelor financiare, acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă se înregistrează la poziţia alte active/alte pasive.

Datele pentru elaborarea indicatorilor monetari sunt raportate conform Regulamentului BNR nr. 4/2014 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României, cu modificările și completările ulterioare, Titlul I, Capitolele I şi II.

Datele statistice au caracter provizoriu și pot fi supuse unor revizuiri periodice. Seriile cronologice aferente statisticilor monetare (disponibile începând din ianuarie 2007) pot fi accesate în diferite formate (html, xls, xml și csv) în cadrul Bazei de date interactivă. Seriile de date statistice cuprinzând agregatele monetare şi creditul neguvernamental exprimate ca pondere în PIB pot fi accesate aici.

Următorul comunicat de presă, referitor la indicatorii monetari în luna iunie 2018, va apărea la data de 24 iulie 2018.

Arhiva comunicatelor de presă: http://www.bnr.ro/Indicatori-monetari-4151.aspx.