Comunicat de presă


Comunicat cu privire la ghidul comun ESAs/2016/72 privind caracteristicile unei abordări bazate pe risc a acțiunii de supraveghere în ceea ce privește combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, precum și etapele care trebuie urmate atunci când se efectuează supravegherea în funcție de riscuri

03.04.2018

Ghidul se adresează autorităților din sectorul financiar cu competențe de supraveghere în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și stabilește reperele pentru supravegherea pe bază de risc în acest domeniu.

Pentru aceasta, autoritățile competente trebuie:

  1. să aibă o înțelegere clară a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului specifice statului respectiv,
  2. să aibă acces, atât on-site cât și off-site, la toate informațiile relevante din perspectiva riscurilor specifice asociate, la nivel intern și internațional, clienților, produselor și serviciilor furnizate de entitățile raportoare,
  3. să fundamenteze frecvența și intensitatea supravegherii pe profilul de risc al entităților raportoare și pe riscul de spălare a banilor și finanțare a terorismului din statul respectiv.

Eficacitatea activității de supraveghere trebuie evaluată și revizuită periodic și ori de câte ori apar elemente de natură a afecta adecvarea acesteia.

Ghidul a fost emis de Autoritatea Europeană de Supraveghere și este publicat pe pagina sa de web: https://esas-joint-committee.europa.eu/Publications/Guidelines/Joint%20Guidelines%20on%20risk-based%20supervision_RO%20(ESAs%202016%2072).pdf

Ghidul este luat în considerare în activitatea de supraveghere desfășurată de Banca Națională a României.