Comunicat de presă


Comunicat al autorității competente cu privire la Recomandarea Autorității Bancare Europene privind acoperirea entităților într-un plan de redresare a grupului (EBA/REC/2017/02)

28.03.2018

Recomandarea precizează modul în care entitățile juridice și sucursalele dintr-un grup trebuie acoperite în planul de redresare a grupului elaborat și transmis de întreprinderea-mamă din Uniune în conformitate cu:

  • art.5 – art.9 din Directiva 2014/59/UE, transpuse în secțiunea a 2-a – Planificarea redresării din Capitolul I – Planificarea redresării și rezoluției, Titlul II – Pregătirea din Legea nr. 312/2015 privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar;
  •  art.3 – art.21 din Regulamentul delegat (UE) 2016/1075 al Comisiei din 23 martie 2016 de completare a Directivei 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare care precizează conținutul planurilor de redresare, al planurilor de rezoluție și al planurilor de rezoluție a grupului, criteriile minime pe care autoritatea competentă trebuie să le examineze în ceea ce privește planurile de redresare și planurile de redresare a grupului, condițiile de acordare a sprijinului financiar intragrup, cerințele privind evaluatorii independenți, recunoașterea contractuală a competențelor de reducere a valorii contabile și de conversie, procedurile și conținutul cerințelor de notificare și ale avizului de suspendare și funcționarea operațională a colegiilor de rezoluție;
  • Ghidul ABE privind indicatorii planului de redresare - EBA/GL/2015/02, în baza căruia au fost emise Instrucțiunile din 14.11.2016 privind lista minimă de indicatori calitativi și cantitativi ai planului de redresare;
  • Ghidul ABE privind gama de scenarii ale planului de redresare - EBA/GL/2014/06 , în baza căruia au fost emise Instrucţiunile din data de 14.11.2016 privind gama de scenarii care vor fi utilizate în planurile de redresare.

Recomandarea se adresează:

  • autorităților competente, în special supraveghetorului consolidant și celorlalte autorități competente implicate în evaluarea planurilor de redresare (menționate în cadrul art. 5 - 9 din Directiva 2014/59/UE);
  • instituțiilor de credit, societăților financiare holding și societăților financiare holding mixte, în măsura în care sunt întreprinderi-mamă din Uniune și, astfel, le revine obligația întocmirii planurilor de redresare a grupurilor în conformitate cu prevederile art.7 (1) din Directiva 2014/59/UE, transpuse în cadrul art.27 din Legea nr.312/2015.

Versiunea în limba română este disponibilă la adresa: aici

Versiunea în limba engleză poate fi accesată la adresa: aici

Recomandarea este luată în considerare în activitatea desfăşurată de Banca Naţională a României, în calitate de autoritate competentă.