Comunicat de presă


Balanţa de plăţi şi datoria externă în ianuarie 2009

13.03.2009

În luna ianuarie 2009, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 525 milioane euro, în scădere cu 54,6 la sută faţă de luna ianuarie 2008. Influenţa determinantă asupra reducerii soldului contului curent a avut-o deficitul balanţei comerciale, care a însumat 385 milioane euro, în scădere cu 66,4 la sută faţă de luna ianuarie 2008.

- milioane euro -
  Ianuarie 2008* Ianuarie 2009**
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 3 886 5 043 -1 157 3 117 3 642 -525
A. Bunuri şi servicii 3 163 4 220 -1 057 2 490 2 757 -267
a. Bunuri (export fob - import fob)*** 2 525 3 670 -1 145 1 912 2 297 -385
b. Servicii 638 550 88 578 460 118
- transport 187 188 -1 181 119 62
- turism-călătorii 101 80 21 72 67 5
- alte servicii 350 282 68 325 274 51
B. Venituri 175 584 -409 144 705 -561
C. Transferuri curente 548 239 309 483 180 303

  * date revizuite

 ** date provizorii

*** Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică (INS). Importurile FOB sunt calculate pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB de 1,0834 determinat de INS.

Deficitul contului curent în luna ianuarie 2009 a fost finanţat integral prin investiţii directe ale nerezidenţilor în România (faţă de 52,1 la sută în luna ianuarie 2008), care au înregistrat 912 milioane euro (comparativ cu 603 la sută în luna ianuarie 2008). În luna ianuarie 2009, din cele 912 milioane euro, participaţiile la capital au reprezentat 49,6 la sută, creditele intra-grup1 36,2 la sută şi profitul reinvestit 14,2 la sută.

Datoria externă pe termen mediu şi lung2 a înregistrat la 31 ianuarie 2009 nivelul de 50 567 milioane euro, în creştere cu 0,9 la sută faţă de 31 decembrie 2008.

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 31 ianuarie 2009 un sold de 10 936 milioane euro şi a reprezentat 21,6 la sută din datoria externă pe termen mediu şi lung (faţă de 21,3 la sută la 31 decembrie 2008).

Datoria externă negarantată public a însumat 34 454 milioane euro la 31 ianuarie 2009, fiind cu 1,7 la sută mai mare decât la 31 decembrie 2008.

Datoria externă a României pe termen mediu şi lung la 31 ianuarie 2009*
şi serviciul datoriei externe în luna ianuarie 2009

- milioane euro -
  Datoria externă pe termen mediu şi lung Serviciul datoriei externe
ianuarie 2009p
Sold la 31.12.2008r Sold la 31.01.2009p
1. Datoria publică directăa) 8 969 9 160 74
2. Datoria public garantatăb) 1 720 1 776
3. Datoria negarantată public 33 863 34 454 311
4. Datoria externă (1+2+3) 44 552 45 390 394
5. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 5 567 5 177 33e
Total datorie externă (4+5) 50 119 50 567 427

*) Soldul datoriei externe pe termen mediu şi lung este calculat pe bază cash (nu include dobânda acumulată şi neajunsă la scadenţă).

a) împrumuturi externe contractate direct de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică

b) împrumuturi externe garantate de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică

r - date revizuite

p - date provizorii

e - date estimate

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung3 a fost 17,2 la sută în luna ianuarie 2009, comparativ cu 28,6 la sută în anul 2008.

Gradul de acoperire4 a fost 10,3 luni de import de bunuri şi servicii la 31 ianuarie 2009, faţă de 5,7 luni la 31 decembrie 2008.


Note:

  1. Creditele dintre investitorul străin şi firma rezidentă.
  2. Soldul datoriei externe suportă revizuiri lunare.
  3. Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
  4. Gradul de acoperire a rezervei în luni de import se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.