Comunicat de presă


Angajamentul față de Codul global de conduită pe piața valutară

06.02.2018

Toate băncile centrale membre ale Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) își exprimă angajamentul ferm de a sprijini și promova aderarea la Codul global de conduită pe piața valutară (denumit în continuare „Codul”). Astăzi, 7 dintre băncile centrale din SEBC, inclusiv Banca Națională a României, au emis simultan Declarații de angajament la Cod. 15 bănci centrale membre ale SEBC au emis Declarații de angajament la Cod în luna noiembrie 2017. Celelalte bănci centrale din SEBC vor adera, de asemenea, până cel târziu în luna mai 2018. Prin emiterea acestor declarații, băncile centrale respective, membre ale SEBC, se angajează să adere la principiile Codului, atunci când acționează în calitate de participanți pe piața valutară și să își alinieze practicile și procedurile interne la principiile Codului. Prin aceste Declaraţii de angajament se evidențiază importanța principiilor Codului în promovarea integrității și funcționării eficiente a pieței valutare interbancare. Pentru îndeplinirea obiectivului Codului, băncile centrale membre ale SEBC încurajează, de asemenea, toți participanții pe piața valutară să adere la Cod.

Următoarele bănci centrale membre ale SEBC emit astăzi Declaraţii de angajament: Česká národní banka, Banco de España, Central Bank of Cyprus, Oesterreichische Nationalbank, Narodowy Bank Polski, Banca Națională a României și Bank of England.

Notă:
SEBC include BCE și băncile centrale naționale (BCN) ale tuturor statelor membre ale UE, indiferent dacă acestea au adoptat sau nu moneda euro.

Angajamentul față de Codul global de conduită pe piața valutară

Codul global de conduită pe piața valutară (lb. engleză)