Comunicat de presă


Precizări cu privire la raportarea de date statistice de către instituţii fără scop lucrativ

29.12.2017

Ca urmare a difuzării în mass media a unor afirmaţii şi comentarii eronate referitoare la date statistice privind încasările şi plăţile externe solicitate de către BNR mai multor instituţii fără scop lucrativ, între care şi Partidul Social Democrat, pentru corecta informare a publicului facem următoarele precizări:

 1. Banca Națională este abilitată să elaboreze balanța de plăți a României, în conformitate cu art.9 alin.(2) din Legea nr. 312/2004, lucrare periodică aflată la dispoziția publicului. Balanța de plăți reprezintă sinteza tranzacțiilor economice și financiare ale României cu restul lumii, referitoare la bunuri, servicii, venituri primare, transferuri fără contraprestație (donații, ajutoare și altele asemenea), precum și la creanțe și obligații financiare.
 2. Pentru realizarea balanței de plăți, BNR colectează date statistice din surse de date administrative (de la Institutul Național de Statistică și de la alte autorități publice), precum și din cercetări statistice directe trimestriale (în care persoanele juridice incluse în eșantioanele cercetărilor statistice raportează datele în structura solicitată de BNR).
 3. Una din componentele balanței de plăți o reprezintă comerțul internațional cu servicii. Pentru colectarea datelor statistice necesare, Banca Națională a României realizează cercetarea statistică trimestrială Comerțul internațional cu servicii, pe un eșantion reprezentativ de entităţi raportoare, actualizat anual. În anul 2017, eşantionul a inclus aproximativ 7400 de entități, atât firme, cât şi instituţii fără scop lucrativ.
  Firmele sunt incluse în eșantionul cercetării statistice pe criterii de reprezentativitate. Principala sursă pentru realizarea bazei de sondaj o reprezintă raportările fiscale (VIES, pentru comerțul intracomunitar și decontul de TVA - declarația 300, pentru comerțul extracomunitar). Sunt selectate în eșantion cele mai mari entități după volumul comerțului internațional cu servicii, astfel încât gradul de acoperire a eșantionului la nivelul întregii populații statistice să fie de 85% pe toate categoriile (export intracomunitar, export extracomunitar, import intracomunitar, import extracomunitar).
  Începând cu anul 2017, în eșantionul cercetării statistice Comerțul internațional cu servicii au fost adăugate instituții fără scop lucrativ (asociații, fundații, partide politice, patronate, organizații sindicale, culte religioase, alte persoane juridice înfiintate în baza unor legi speciale). Introducerea acestei noi categorii de raportori a fost necesară întrucât, din luna octombrie 2016, rezidenții nu mai au obligaţia de a completa formularele de încasări și plăți externe (Dispoziție de încasare externă (DIE) respectiv Dispoziție de plată externă (DPE)), în condițiile implementării în legislația națională a Regulamentului UE nr.924/2009 privind plățile transfrontaliere în Comunitatea Europeană.
  Selecția instituțiilor fără scop lucrativ din eşantion a fost realizată pe baza raportărilor financiare ale acestora la ANAF, în funcție de mărimea veniturilor pe care le-au obținut în anul fiscal anterior, urmărindu-se atingerea unui grad semnificativ de reprezentativitate a eșantionului (aproximativ 80% din veniturile cumulate ale acestei categorii de persoane juridice). Eşantionul cuprinde câteva sute de instituţii fără scop lucrativ, iar PSD nu este singura entitate politică participantă la cercetarea statistică. Menționăm că raportările financiare către ANAF nu asigură datele în structura necesară elaborării balanței de plăți, fapt pentru care datele respective sunt colectate direct de la entitățile din eșantion.
 4. În cadrul cercetării statistice Comerțul international cu servicii, BNR solicită doar informaţii agregate privind tipul serviciului prestat/achiziţionat, ţara partenerului nerezident și valoarea totală a exportului/importului de servicii. BNR nu solicită detalii privind denumirea şi datele de identificare ale partenerului nerezident şi nici numărul facturii de încasare sau plată, structura datelor solicitate fiind determinată de cerințele armonizate ale statisticilor europene (a se vedea formularul de raportare).
 5. În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) din Legea nr.226/2009 a organizării și funcționării statisticii oficiale în România, Banca Națională a României este producător de statistici oficiale în domeniile sale de competență. Totodată, potrivit prevederilor art.49 din Legea nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, BNR este autorizată să colecteze date și informații statistice primare care sunt necesare pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor sale legale. Persoanele juridice publice şi private, precum şi persoanele fizice sunt obligate să furnizeze gratuit Băncii Naţionale a României, la termenele, periodicităţile şi în forma solicitată, date şi informaţii statistice, în conformitate cu reglementările şi instrucţiunile emise de Banca Naţională a României. Prevederi similare se regăsesc și în legislația europeană. Astfel, în conformitate cu prevederile art.(5) din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC), din care face parte și Banca Națională a României începând cu anul 2007, pentru realizarea misiunilor SEBC, BCE, sprijinită de băncile centrale naționale, culege informațiile statistice necesare, fie de la autoritățile naționale competente, fie direct de la agenții economici.
 6. Pentru elaborarea balanței de plăți, BNR realizează, pe lângă cercetarea statistică menționată anterior, și alte cercetări statistice - Investiții străine directe și Informații financiare în relația cu nerezidenții, toate aceste fiind incluse în Programul statistic naţional anual elaborat de Institutul Național de Statistică şi aprobat prin Hotărâre de Guvern.
 7. În conformitate cu prevederile art.49 alin. (5) din Legea nr.312/2004 privind Statutul BNR, ”Datele și informațiile statistice care permit identificarea subiecților statistici, în mod direct sau indirect, dezvăluind astfel informații cu caracter individual, sunt considerate confidențiale”.