Comunicat de presă


Indicatori monetari - luna ianuarie 2009

24.02.2009

Masa monetară în sens larg (M3) a fost la sfârşitul lunii ianuarie 2009 de 176 104,6 milioane lei. Faţă de luna decembrie 2008 aceasta a crescut cu 1,1 la sută (-0,1 la sută în termeni reali), iar în raport cu ianuarie 2008 masa monetară a crescut cu 19,4 la sută (11,9 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 31 ianuarie 2009

(mil. lei)
ianuarie 2009/
decembrie 2008
(%)
ianuarie 2009/
ianuarie 2008
(%)
M1 (masa monetară în sens restrâns) 87 919,8 5,1 11,1
Numerar în circulaţie 24 943,2 -1,5 20,3
Depozite overnight ** 62 976,6 -6,4 7,8
M2 (masa monetară intermediară) 175 770,7 1,2 19,2
M1 87 919,8 -5,1 11,1
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 87 850,9 8,3 28,6
M3 (masa monetară în sens larg) 176 104,6 1,1 19,4
M2 175 770,7 1,2 19,2
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de valoare negociabile cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 333,9 -16,3 356,3

*date provizorii
**conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 31 ianuarie 2009

(mil. lei)
ianuarie 2009/
decembrie 2008
(%)
ianuarie 2009/
ianuarie 2008
(%)
Masa monetară (M3) 176 104,6 1,1 19,4
Active externe nete 19 998,4 53,2 -36,1
Active interne nete 156 106,2 -3,1 34,3

*date provizorii

Activele externe nete au crescut în luna ianuarie cu 53,2 la sută, până la 19 998,4 milioane lei. Această evoluţie a fost rezultatul majorării cu 101,2 la sută a componentei "Valute" şi al majorării cu 24,6 la sută a componentei "Aur", pe seama reevaluării stocului de aur.

Activele interne nete au scăzut cu 3,1 la sută, înregistrând nivelul de 156 106,2 milioane lei.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a crescut în luna ianuarie 2009 cu 4,2 la sută (2,9 la sută în termeni reali) faţă de luna decembrie 2008, până la nivelul de 206 435,6 milioane lei. Creditul în lei a crescut cu 0,1 la sută (-1,1 la sută în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei s-a majorat cu 7,2 la sută (exprimat în euro, creditul în valută a scăzut cu 0,1 la sută). La 31 ianuarie 2009, creditul neguvernamental a înregistrat o creştere de 33,8 la sută (25,4 la sută în termeni reali) faţă de 31 ianuarie 2008, pe seama majorării cu 20,8 la sută a componentei în lei (13,2 la sută în termeni reali) şi cu 44,5 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimată în euro, creşterea creditului în valută a fost de 25,0 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 31 ianuarie 2009

(mil. lei)
ianuarie 2009/
decembrie 2008
(%)
ianuarie 2009/
ianuarie 2008
(%)
Credit neguvernamental (total) 206 435,6 4,2 33,8
Credit neguvernamental în lei: 83 767,6 0,1 20,8
- gospodării ale populaţiei 40 585,8 -0,9 19,6
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 43 181,8 1,1 22,0
Credit neguvernamental în valută: 122 668,0 7,2 44,5
- gospodării ale populaţiei 62 390,3 7,1 55,2
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 60 277,7 7,4 34,8

*date provizorii

Creditul1 guvernamental (al administraţiei centrale, administraţiilor locale, administraţiilor sistemelor de asigurări sociale) a crescut în luna ianuarie cu 26,4 la sută, până la 21 826,8 milioane lei. La 31 ianuarie 2009, creditul guvernamental a înregistrat o creştere de 127,1 la sută (112,8 la sută în termeni reali) faţă de 31 ianuarie 2008.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în luna ianuarie cu 1,8 la sută faţă de luna decembrie 2008, până la nivelul de 154 120,0 milioane lei.

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 31 ianuarie 2009

(mil. lei)
ianuarie 2009/
decembrie 2008
(%)
ianuarie 2009/
ianuarie 2008
(%)
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 154 120,0 1,8 19,3
Depozite în lei ale rezidenţilor: 95 738,2 3,1 11,7
- gospodării ale populaţiei 54 507,9 4,0 25,9
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 41 230,3 -11,2 -2,8
Depozite în valută ale rezidenţilor: 58 381,8 10,9 34,3
- gospodării ale populaţiei 33 291,4 9,2 27,9
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 25 090,4 13,3 43,9

*date provizorii
**sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 4,0 la sută, până la 54 507,9 milioane lei. La 31 ianuarie 2009, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 25,9 la sută (18,0 la sută în termeni reali) faţă de 31 ianuarie 2008.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) s-au diminuat cu 11,2 la sută, până la 41 230,3 milioane lei. La 31 ianuarie 2009, depozitele în lei ale persoanelor juridice au scăzut cu 2,8 la sută (-8,9 la sută în termeni reali) faţă de 31 ianuarie 2008.

Depozitele în valută ale rezidenţilor gospodării ale populaţiei şi persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, au crescut cu 10,9 la sută, până la nivelul de 58 381,8 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută au crescut cu 3,3 la sută, până la 13 648,6 milioane euro). Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au crescut cu 34,3 la sută (exprimată în euro, creşterea depozitelor în valută ale rezidenţilor a fost de 16,2 la sută); depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei au crescut cu 27,9 la sută (exprimată în euro, creşterea depozitelor în valută ale gospodăriilor populaţiei a fost de 10,7 la sută), iar depozitele în valută ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) exprimate în lei s-au majorat cu 43,9 la sută (exprimată în euro, creşterea depozitelor în valută ale rezidenţilor persoane juridice a fost de 24,5 la sută).


1 inclusiv titlurile de valoare negociabile