Comunicat de presă


Investiţiile străine directe în România în anul 2016

29.09.2017

Banca Naţională a României, în colaborare cu Institutul Naţional de Statistică, a realizat cercetarea statistică privind investiţiile străine directe (ISD). Obiectivul principal al acestei cercetări statistice a fost determinarea soldului ISD în România la 31 decembrie 2016 şi a fluxurilor (mişcărilor) ISD în cursul exerciţiului financiar 2016, în întreprinderile investiţie străină directă rezidente.

Cercetarea statistică ISD a fost realizată în conformitate cu prevederile metodologice ale Manualului balanţei de plăţi şi poziţiei investiţionale internaţionale al Fondului Monetar Internaţional, ediţia a 6-a (BPM6).

 1. Fluxul net de investiţii străine directe în anul 2016 a atins nivelul de 4517 milioane euro, din care:
  • 4341 milioane euro aport la capitalurile proprii (nivel rezultat prin însumarea participaţiilor la capitalul întreprinderilor ISD, în valoare de 3203 milioane euro, cu profitul reinvestit în întreprinderile ISD în valoare de 1138 milioane euro);
  • 176 milioane euro credit net de la investitorii străini.
 2. Soldul final al investiţiilor străine directe la 31 decembrie 2016 a înregistrat valoarea de 70113 milioane euro, din care:
  • 48964 milioane euro aport la capitalurile proprii, inclusiv profitul reinvestit (69,8%);
  • 21149 milioane euro credit net primit de la investitorii străini (30,2%).
 3. Veniturile realizate din investiţii străine directe în anul 2016

  Veniturile nete din participaţii la capital au înregistrat valoarea de 4287 milioane euro, şi au fost calculate ca diferenţă între profiturile după impozitare obţinute de întreprinderile ISD care au înregistrat profit, în valoare de 7410 milioane euro, şi pierderile înregistrate de întreprinderile ISD care au înregistrat pierderi, în valoare de 3123 milioane euro.

  Veniturile nete din dobânzi, calculate ca diferenţă între dobânzile primite de către investitorii străini direcţi pentru creditele acordate întreprinderilor lor din România, atât direct cât şi prin alte companii nerezidente din cadrul grupului şi dobânzile plătite de către aceştia pentru creditele primite de la întreprinderile lor din România, atât direct cât şi prin alte companii nerezidente din cadrul grupului, au înregistrat un nivel de 782 milioane euro.

*
* *

Rezultatele cercetării statistice ISD 2016, precum şi metodologia utilizată sunt prezentate intr-o formă detaliată în publicaţia Investiţiile străine directe în România în anul 2016, disponibilă pe site-ul BNR la adresa: Publicaţii periodice ISD»»»