Comunicat de presă


Comunicat privind consultarea publică lansată de Comisia Europeană asupra documentului Comunicarea privind Incluziunea financiară: Asigurarea accesului la un cont bancar de bază

24.02.2009

Lansarea în consultare publică a Comunicării Comisiei Europene privind Incluziunea financiară: Asigurarea accesului la un cont bancar de bază

La data de 6 februarie 2009, Comisia Europeană (CE) a lansat în consultare publică Comunicarea privind Incluziunea financiară: Asigurarea accesului la un cont bancar de bază.

Documentul se înscrie în obiectivele propuse de Comisia Europeană în domeniul serviciilor financiare de retail, şi cuprinse în Comunicarea CE privind "O piaţă unică pentru Europa secolului 21".

În acest context, incluziunea financiară şi educaţia financiară reprezintă priorităţi pentru Uniunea Europeană, în eforturile de a crea o piaţă integrată a serviciilor financiare la nivel comunitar, accesibilă tuturor cetăţenilor statelor membre (SM).

Prezentarea pe scurt a conţinutului Comunicării

Documentul CE îşi propune să analizeze cauzele existenţei unui acces limitat la un cont bancar de bază la nivelul Uniunii Europene precum şi să identifice principalele direcţii de intervenţie la nivel comunitar şi naţional menite a remedia această situaţie. Necesitatea de a întreprinde măsuri în această privinţă a reieşit ca urmare a studiului Euro-barometru din anul 2007, care releva faptul că 7% dintre respondenţi consideră dificil accesul la un cont bancar şi 2% nu au deloc acces.

În sensul Comunicării CE, cont bancar de bază reprezintă un cont bancar care include servicii precum efectuarea sau primirea de plăţi electronice pentru bunuri şi servicii - transferuri, debite directe, etc. - precum şi retrageri de numerar însă exclud posibilitatea de overdraft.

Obiectivele Comisiei Europene urmărite prin consultarea publică vizează următoarele:

- obţinerea punctelor de vedere ale tuturor factorilor interesaţi cu privire la modalităţile în care poate fi îmbunătăţit accesul cetăţenilor Uniunii Europene la servicii financiare de bază

- identificarea modalităţilor de repartizare a responsabilităţilor şi competenţelor între autorităţile publice şi sectorul privat precum şi cum ar trebui organizat schimbul de informaţii şi expertiză între nivelul naţional şi cel european în scopul facilitării accesului la acest tip de servicii financiare.

Importanţa pentru România

Asigurarea unui acces ridicat la servicii bancare de bază, în cadrul pieţei unice a Uniunii Europene şi în cadrul pieţei financiare naţionale - ca o subdiviziune a acesteia, reprezintă nu doar o cerinţă a asigurării unui tratament echitabil şi nediscriminatoriu pentru cetăţenii UE, dar şi o necesitate pentru a putea asigura cetăţenilor europeni accesul la o serie de servicii la care altfel nu au acces.

Prezenta Comunicare a CE se înscrie în demersurile de asigurare a unui nivel ridicat de integrare a pieţelor financiare ale SM, în special pe secţiunea de retail.

În calitate de stat membru, România are dreptul şi obligaţia de a se implica activ în dezbaterile la nivel comunitar şi de a participa la procesul de formulare sau orientare a politicilor comunitare.

Având în vedere sensibilitatea aspectelor cuprinse în Comunicarea CE precum şi implicaţiile acestui domeniu pentru evoluţia pieţelor financiare naţionale şi a integrării acestora, invităm toţi factorii responsabili să participe activ la procesul de consultare lansat de Comisia Europeană.

Contribuţiile pot fi trimise Comisiei Europene până la data de 6 aprilie 2009.

Pentru mai multe informaţii privind conţinutul Comunicării precum şi pentru transmiterea contribuţiilor vizitaţi pagina de internet pusă la dispoziţie de CE:

http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/inclusion_en.htm