Comunicat de presă


Informare de presă - Date statistice privind sectorul extern la 31 decembrie 2008

19.02.2009

Datoria publică externă (datoria publică şi public garantată) pe termen mediu şi lung a înregistrat la 31 decembrie 2008 un sold de 10,7 miliarde euro.

Serviciul datoriei externe publice pe termen mediu şi lung aferent anului 2009 însumează circa 1,6 miliarde euro, din care 1 miliard euro rate de capital şi 0,6 miliarde euro plăţi de dobânzi.

Datoria privată externă pe termen mediu şi lung a înregistrat la 31.12.2008 un sold de 39,2 miliarde euro, iar serviciul acesteia pentru anul 2009 este estimat la 9,6 miliarde euro, din care 8,2 miliarde euro rate de capital şi 1,4 miliarde euro plăţi de dobânzi.

Soldul datoriei externe pe termen scurt a scăzut de la 24 miliarde euro, valoare înregistrată la 30 noiembrie 2008, la 22,5 miliarde euro la 31 decembrie 2008, din care 10,6 miliarde euro (47%) datoria sectorului bancar şi 11,9 miliarde euro (53%) datoria sectorului nebancar.

Contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat la sfârşitul anului 2008 un deficit de 16,9 mililarde euro (estimat la 12,1% din PIB), comparativ cu 16,7 miliarde euro (13,5% din PIB) la 31 decembrie 2007.