Comunicat de presă


Informare privind Arenele BNR şi terenul din str. Dr. Staicovici nr.42-48

21.08.2017
  • Terenul din str. Dr. Staicovici nr. 42-48 este proprietatea BNR din anul 1946, fiind dobândit printr-un act de vânzare-cumpărare de la Societatea de Dare la Semn Bucureşti.
  • Arena Centrală de tenis, împreună cu alte construcţii amenajate pe terenul BNR, a fost preluată în proprietate de către BNR, cu plată, în anul 1991, de la Ministerul Tineretului şi Sportului.
  • La data preluării, starea construcțiilor și a terenului din jurul acestora era deplorabilă, necesitând investiții semnificative.
  • După anul 1991, BNR a realizat investiţii în Arena Centrală şi terenurile de antrenament în valoare de aproximativ 1.000.000 lei în prețuri curente (amenajare vestiare în anul 1997, tribuna metalică în anul 1999, instalaţie de nocturnă în anul 2000 etc.).
  • Totodată, până în prezent, BNR a înregistrat, în legătură cu Arena Centrală și terenurile de antrenament, cheltuieli cu întreținerea echipamentelor, instalațiilor și utilajelor din dotarea clădirilor și terenurilor Arenei BNR și a construcțiilor ce o deservesc, precum și cheltuieli administrative, în valoare de peste 5.000.000 lei în prețuri curente (igienizare și întreținere construcții, reparații și întreținere instalații și obiecte sanitare, reparații și întreținere instalații termice și electrice, reparații și întreținere utilaje, echipamente aer condiționat, sonorizare, alarmare și securitate, servicii de întreținere/curățenie specializate, servicii fito-sanitare, toaletare și plantare arbori, întreținere terenuri de tenis etc.). O latură importantă a acestor activităţi a fost reprezentată de salvarea și întreținerea celor peste 30 de exemplare de platani (plantaţi la sfârşitul secolului XIX), protejaţi de lege şi parte a patrimoniului naţional.
  • Proprietatea BNR delimitată de străzile Dr. Staicovici - Dr. Lister găzduieşte în principal activităţi de pregătire profesională şi pentru funcţionarea curentă a BNR, şi nu este o bază sportivă în sine. În spațiul respectiv, pe lângă Arena Centrală de tenis și terenurile de antrenament, precum și terenul de fotbal – toate preluate de la MTS în 1991 – funcționează un centru de pregătire profesională, un spațiu restrâns de cazare cu circuit intern, două spații de alimentație cu circuit intern. În aceste locații se desfășoară în permanent diverse activități ale BNR și se organizează evenimente specifice în colaborare cu instituții financiare internaționale și cu parteneri academici interni și internaționali.
  • Începând cu anul 1991, competiţiile de tenis organizate pe arena centrală şi terenurile secundare (Cupa Davis, turnee internaționale din circuitele ATP și respectiv WTA, precum și alte turnee de tenis naționale și internaționale) au fost găzduite în regim de comodat, BNR punând la dispoziţie cu titlu gratuit toate amenajările şi dotările necesare.
  • În anul 2007 România a aderat la UE, iar Banca Națională a României a devenit membră a Sistemului European al Băncilor Centrale. Legislația europeană obligă BNR să se canalizeze pe obiectivele strict specifice unei bănci centrale, respectiv stabilitatea prețurilor și, în paralel, stabilitatea financiară, ceea ce limitează capacitatea BNR să se implice financiar în activități care exced acestor obiective.
  • În prezent este necesară o reconstrucţie din temelii a Arenei Centrale, din cauza unui cumul de factori obiectivi: uzura fizică a construcţiei edificată la începutul anilor `70; modificarea succesivă a standardelor privind siguranţa în construcţii, cu precădere modificarea survenită în anul 2016; creşterea exigenţelor privind construcţia de stadioane şi arene sportive şi organizarea de evenimente publice pe acestea, în special din perspectiva afluirii și defluirii de persoane.
  • BNR a iniţiat demersuri încă din anul 2014 privind transferul de proprietate către Guvern a perimetrului delimitat de străzile Dr. Staicovici - Dr. Lister destinat activităţilor sportive, propunând o serie de soluții concrete. Astfel, au fost transmise scrisori către Guverul României în iulie 2014, decembrie 2015 şi mai 2017. BNR a avut și continuă să aibă toată disponibilitatea de a finaliza aceste demersuri, în condițiile legii.