Comunicat de presă


Indicatori monetari - decembrie 2008

27.01.2009

Masa monetară în sens larg (M3) a fost la sfârşitul lunii decembrie 2008 de 174 135,5 milioane lei. Faţă de luna noiembrie 2008 aceasta a crescut cu 5,7 la sută (5,5 la sută în termeni reali), iar în raport cu decembrie 2007 masa monetară a crescut cu 17,6 la sută (10,6 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 31 decembrie 2008

(mil. lei)
decembrie 2008/
noiembrie 2008
(%)
decembrie 2008/
decembrie 2007
(%)
M1 (masa monetară în sens restrâns) 92 605,3 0,2 15,9
Numerar în circulaţie 25 313,8 0,3 18,1
Depozite overnight ** 67 291,5 0,2 15,1
M2 (masa monetară intermediară) 173 736,5 5,7 17,4
M1 92 605,3 0,2 15,9
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 81 131,2 12,7 19,1
M3 (masa monetară în sens larg) 174 135,5 5,7 17,6
M2 173 736,5 5,7 17,4
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de valoare negociabile cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 399,0 11,7 454,7

*date provizorii
**conturi curente, depozite la vedere


Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 31 decembrie 2008

(mil. lei)
decembrie 2008/
noiembrie 2008
(%)
decembrie 2008/
decembrie 2007
(%)
Masa monetară (M3) 174 135,5 5,7 17,6
Active externe nete 13 050,1 -4,2 -55,1
Active interne nete 161 085,4 6,6 35,3

*date provizorii

Activele externe nete au scăzut în luna decembrie cu 4,2 la sută, până la 13 050,1 milioane lei. Această evoluţie a fost rezultatul diminuării cu 13,3 la sută a componentei "Valute" şi al majorării cu 2,3 la sută a componentei "Aur", pe seama reevaluării stocului de aur.

Activele interne nete au crescut cu 6,6 la sută, înregistrând nivelul de 161 085,4 milioane lei.

Creditul neguvernamental acordat de instituţiile de credit a crescut în luna decembrie 2008 cu 1,5 la sută (1,3 la sută în termeni reali) faţă de luna noiembrie 2008, până la nivelul de 198 085,9 milioane lei. Creditul în lei s-a diminuat cu 2,1 la sută (-2,4 la sută în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei s-a majorat cu 4,4 la sută (exprimat în euro, creditul în valută a scăzut cu 1,0 la sută). La 31 decembrie 2008, creditul neguvernamental a înregistrat o creştere de 33,7 la sută (25,8 la sută în termeni reali) faţă de 31 decembrie 2007, pe seama majorării cu 23,6 la sută a componentei în lei (16,2 la sută în termeni reali) şi cu 42,2 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimată în euro, creşterea creditului în valută a fost de 28,8 la sută).


Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 31 decembrie 2008

(mil. lei)
decembrie 2008/
noiembrie 2008
(%)
decembrie 2008/
decembrie 2007
(%)
Credit neguvernamental (total) 198 085,9 1,5 33,7
Credit neguvernamental în lei: 83 672,3 -2,1 23,6
- gospodării ale populaţiei 40 944,3 -0,9 22,0
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 42 728,0 -3,3 25,2
Credit neguvernamental în valută: 114 413,6 4,4 42,2
- gospodării ale populaţiei 58 266,0 4,9 53,6
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 56 147,6 3,8 32,0

*date provizorii

Creditul1 guvernamental (al administraţiei centrale, administraţiilor locale, administraţiilor sistemelor de asigurări sociale) a crescut în luna decembrie cu 31,8 la sută, până la 17 268,2 milioane lei. La 31 decembrie 2008, creditul guvernamental a înregistrat o creştere de 80,4 la sută (69,7 la sută în termeni reali) faţă de 31 decembrie 2007.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în luna decembrie cu 6,6 la sută faţă de luna noiembrie 2008, până la nivelul de 151 449,4 milioane lei.


Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 31 decembrie 2008

(mil. lei)
decembrie 2008/
noiembrie 2008
(%)
decembrie 2008/
decembrie 2007
(%)
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 151 449,4 6,6 17,3
Depozite în lei ale rezidenţilor: 98 819,1 6,7 12,7
- gospodării ale populaţiei 52 398,0 3,3 23,5
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 46 421,1 10,8 2,6
Depozite în valută ale rezidenţilor: 52 630,3 6,4 27,1
- gospodării ale populaţiei 30 490,4 6,1 22,4
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 22 139,9 6,9 34,1

*date provizorii
**sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 3,3 la sută, până la 52 398,0 milioane lei. La 31 decembrie 2008, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 23,5 la sută (16,2 la sută în termeni reali) faţă de 31 decembrie 2007.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) s-au majorat cu 10,8 la sută, până la 46 421,1 milioane lei. La 31 decembrie 2008, depozitele în lei ale persoanelor juridice au înregistrat o creştere de 2,6 la sută (-3,5 la sută în termeni reali) faţă de 31 decembrie 2007.

Depozitele în valută ale rezidenţilor gospodării ale populaţiei şi persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, au crescut cu 6,4 la sută, până la nivelul de 52 630,3 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută au crescut cu 0,9 la sută, până la 13 206,5 milioane euro). Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au crescut cu 27,1 la sută (exprimată în euro, creşterea depozitelor în valută ale rezidenţilor a fost de 15,1 la sută); depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei au crescut cu 22,4 la sută (exprimată în euro, creşterea depozitelor în valută ale gospodăriilor populaţiei a fost de 10,9 la sută), iar depozitele în valută ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) exprimate în lei s-au majorat cu 34,1 la sută (exprimată în euro, creşterea depozitelor în valută ale rezidenţilor persoane juridice a fost de 21,5 la sută).


1 inclusiv titlurile de valoare negociabile