Comunicat de presă


Comunicat de presă: băncile centrale din SEBC consideră binevenită publicarea Codului global de conduită pe piața valutară

25.05.2017

Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC)1 consideră binevenită publicarea Codului global de conduită pe piața valutară (denumit în continuare „Codul”)2 și a materialului conex privind mecanismele de adeziune. Aceasta este o inițiativă majoră pe plan internațional, de promovare a unei piețe valutare robuste, echitabile, lichide, deschise și transparente, având la bază standarde etice înalte, spre folosul tuturor participanților la piața valutară interbancară. Buna funcționare a piețelor financiare este importantă pentru băncile centrale în asigurarea transmisiei fără sincope a politicii monetare la nivelul economiei reale, proces de pe urma căruia ar trebui să beneficieze, în ultimă instanță, toți cetățenii.

Băncile centrale membre ale SEBC își exprimă angajamentul ferm de a sprijini și promova adeziunea la acest Cod în jurisdicțiile proprii, care dețin în ansamblu un rol esențial pe piața valutară internațională. În acest sens, se angajează să adere la principiile Codului atunci când îndeplinesc calitatea de participanți pe piața valutară și, în mod similar, se așteaptă ca și contrapărțile obișnuite în tranzacțiile valutare să adere la acest Cod.

De asemenea, băncile centrale membre ale SEBC încurajează participanții pe piața valutară din jurisdicțiile proprii să își adapteze practicile la principiile Codului și să facă dovada adeziunii prin semnarea Angajamentului anexat Codului. Băncile centrale din SEBC așteaptă cu interes adaptarea practicilor în mod corespunzător.

1 SEBC include BCE și băncile centrale naționale (BCN) ale tuturor statelor membre ale UE, indiferent dacă acestea au adoptat sau nu euro.

2 Codul global de conduită pe piața valutară (disponibil în limba engleză)