Comunicat de presă


Comunicat referitor la Ghidul privind informațiile ICAAP și ILAAP colectate în scopul evaluării SREP (EBA/GL/2016/10) din 10.02.2017

04.04.2017

Ghidul este adresat autorităților competente și stabilește informațiile pe care autoritățile competente trebuie să le colecteze de la instituții în legătură cu ICAAP1 și ILAAP2 pentru efectuarea următoarelor evaluări de supraveghere menționate în ghidul SREP3:

  1. evaluarea solidității, eficacității și a caracterului cuprinzător al cadrelor ICAAP și ILAAP (în conformitate cu secțiunea 5.6.2 din ghidul SREP);
  2. evaluarea granularității, a credibilității, a inteligibilității și a comparabilității calculelor ICAAP (prevăzute în secțiunea 7.2.1 din ghidul SREP) și
  3. ca o sursă suplimentară de informații pentru evaluări ale altor elemente SREP, inclusiv analiza modelului de afaceri (în conformitate cu secțiunea 4 din ghidul SREP), evaluarea guvernanței interne și a procedurilor de control la nivel de instituție (în conformitate cu secțiunea 5 din ghidul SREP) și evaluarea riscurilor pentru lichiditate și finanțare, precum și a adecvării lichidității (în conformitate cu secțiunea 8 din ghidul SREP).

Autoritățile competente trebuie să se asigure că informațiile colectate de la instituții trebuie să cuprindă următoarele:

  1. „manualul cititorului”;
  2. informații generale despre cadrele ICAAP și ILAAP;
  3. informații specifice ICAAP;
  4. informații specifice ILAAP;
  5. rezumatul principalelor concluzii ale ICAAP și ILAAP și informații privind asigurarea calității.


Ghidul a fost emis de Autoritatea Bancară Europeană și este publicat pe pagina web a acestei instituții - varianta în limba română.

Ghidul este luat în considerare în activitatea de supraveghere desfășurată de Banca Națională a României.

1Procesul de evaluare a adecvării capitalului intern (Internal Capital Adequacy Assessment Process - ICAAP)

2Procesul de evaluare a adecvării lichidității interne (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process - ILAAP)

3A se vedea pct. 1 din Comunicatul din 22.03.2016 prin care sunt informate instituțiile de credit asupra ghidurilor Autorității Bancare Europene ce vor fi avute în vedere în activitatea de supraveghere desfășurată de Banca Națională a României