Comunicat de presă


Comunicat privind Studiul în vederea stabilirii strategiei de transpunere în legislaţia naţională a regimului prudenţial impus instituţiilor de plată de Directiva nr. 2007/64/CE privind serviciile de plată în cadrul Pieţei interne (Titlul II)

15.04.2008

Banca Naţională a României aduce la cunoştinţa opiniei publice faptul că, în contextul creării Pieţei Unice a serviciilor de plată, Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene au adoptat Directiva nr.2007/64/CE privind serviciile de plată în cadrul Pieţei Unice, care trebuie implementată în legislaţia naţională cel târziu până la data de 1 noiembrie 2009.

Directiva reglementează un domeniu în prezent nereglementat, respectiv activitatea de furnizare de servicii de plată (ex. transmitere de bani, plata facturilor, emiterea de card-uri) din perspectiva accesului la această activitate (procedura de autorizare) şi a condiţiilor de desfăşurare (regimul de supraveghere).

Având în vedere noutatea legislativă, precum şi faptul că Directiva prevede şi opţiuni (diferite alternative) de implementare în legislaţia naţională a unor dispoziţii al căror mod de exercitare este lăsat la latitudinea legiuitorului naţional, se impune evaluarea pieţei româneşti a serviciilor de plată, prin sondarea opiniei publice, pentru a se asigura înţelegerea corectă a impactului aplicării noului cadru de reglementare asupra mediului de afaceri românesc.

În acest context, Banca Naţională a României iniţiază consultarea tuturor părţilor interesate prin intermediul documentului intitulat Studiu în vederea stabilirii strategiei de transpunere în legislaţia naţională a regimului prudenţial impus instituţiilor de plată de Directiva nr. 2007/64/CE privind serviciile de plată în cadrul Pieţei interne (Titlul II), răspunsurile şi comentariile putând fi remise, până la data de 31 mai 2008, la adresele indicate pe website.