Comunicat de presă


Prelungirea termenelor prevăzute în Invitaţia de participare la conferinţa "Tinerii economişti" (Ediţia a VI-a)

16.05.2008

Tema acestei Conferinţe este Deficitul contului curent - corelaţii cu indicatori macroeconomici şi abordări structurale.

Înscrierea pentru selecţie este deschisă tuturor economiştilor români, din ţară sau din străinătate, care au vârsta de maximum 35 de ani şi care pot demonstra existenţa preocupărilor anterioare în domeniu, concretizate în studii şi publicaţii.

De la candidaţi se aşteaptă o abordare macroeconomică a temei, fie prin prisma corelaţiei deficitului de cont curent cu alţi indicatori macroeconomici, fie prin prisma soluţiilor structurale pentru reducerea deficitului.

Calendarul selecţiei este următorul:

  • până pe 30 mai a.c., candidaţii interesaţi vor trimite la BNR un CV şi un scurt rezumat (2 - 3 pagini) privind abordarea propusă;
  • între 2 şi 13 iunie a.c. va avea loc la BNR selecţia iniţială a candidaţilor;
  • până pe 31 iulie a.c., candidaţii admişi vor trimite versiunea completă a lucrării;
  • între 31 iulie şi 15 august a.c. va avea loc la BNR selecţia finală a lucrărilor.

Lucrările vor fi transmise doamnei director Surica Rosentuler (surica.rosentuler@bnro.ro) sau domnului economist şef Valentin Lazea (valentin.lazea@bnro.ro). Lucrările selectate pentru Conferinţă vor fi publicate într-un volum în cadrul colecţiei "Biblioteca BNR".