Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în perioada ianuarie-aprilie 2008

16.06.2008

În perioada ianuarie-aprilie 2008, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 4 842 milioane euro. Influenţa determinantă asupra soldului contului curent a avut-o deficitul balanţei comerciale, care a înregistrat în această perioadă 5 544 milioane euro.

- milioane euro -
  Ianuarie-aprilie 2007* Ianuarie-aprilie 2008**
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 14 583 19 087 -4 504 17 659 22 501 -4 842
A. Bunuri şi servicii 11 646 16 230 -4 584 14 078 19 314 -5 236
a. Bunuri (export fob - import fob)*** 9 208 14 069 -4 861 10 747 16 291 -5 544
b. Servicii 2 438 2 161 277 3 331 3 023 308
- transport 628 712 -84 928 845 83
- turism-călătorii 286 300 -14 358 378 -20
- alte servicii 1 524 1 149 375 2 045 1 800 245
B. Venituri 818 2 189 -1 371 705 2 174 -1 469
C. Transferuri curente 2 119 668 1 451 2 876 1 013 1 863

  * date revizuite

 ** date provizorii

*** Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică (INS). Importurile FOB sunt calculate pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB de 1,0834 determinat de INS.

Deficitul contului curent în perioada ianuarie-aprilie 2008 a fost acoperit în proporţie de 66,5 la sută prin investiţii străine directe, care au înregistrat 3 218 milioane euro, din care participaţiile la capital şi profitul reinvestit au reprezentat 70 la sută, iar creditele intra-grup1 30 la sută.

Datoria externă pe termen mediu şi lung2 a înregistrat la 30 aprilie 2008 nivelul de 41 754 milioane euro, în creştere cu 8,4 la sută faţă de 31 decembrie 2007.

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 30 aprilie 2008 un sold de 10 421 milioane euro şi a reprezentat 25 la sută din datoria externă pe termen mediu şi lung (faţă de 27 la sută la 31 decembrie 2007).

Datoria externă negarantată public a însumat 26 741 milioane euro la 30 aprilie 2008, fiind cu 7,5 la sută mai mare decât la 31 decembrie 2007.

Datoria externă a României pe termen mediu şi lung la 30 aprilie 2008*
şi serviciul datoriei externe în perioada ianuarie-aprilie 2008
- milioane euro -
  Datoria externă pe termen mediu şi lung Serviciul datoriei externe Ianuarie-aprilie 2008p
Sold la 31.12.2007r Sold la 30.04.2008p
1. Datoria publică directăa) 7 299 7 495 166
2. Datoria public garantatăb), din care: 3 097 2 926 140
sector publicc) 2 961 2 794 138
sector privatd) 136 132 2
3. Datoria negarantată public 24 885 26 741 1 781
4. Datoria externă (1+2+3) 35 281 37 162 2 087
5. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 3 219 4 592 156e
Total datorie externă (4+5) 38 500 41 754 2 243

*) Soldul datoriei externe pe termen mediu şi lung este calculat pe bază cash (nu include dobânda acumulată şi neajunsă la scadenţă).

a) împrumuturi externe contractate direct de MEF/autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică

b) împrumuturi externe garantate de MEF/autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică

c) entităţi financiare şi nefinanciare cu capital majoritar de stat

d) entităţi financiare şi nefinanciare cu capital majoritar privat

r - date revizuite

p - date provizorii

e - date estimate

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung3 a fost 15,9 la sută în perioada ianuarie-aprilie 2008, comparativ cu 21,8 la sută în anul 2007.

Gradul de acoperire4 a fost 5,6 luni de import la 30 aprilie 2008, faţă de 6 luni de import la 31 decembrie 2007.


Note:

  1. Creditele dintre investitorul străin şi firma rezidentă.
  2. Soldul datoriei externe suportă revizuiri lunare.
  3. Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
  4. Gradul de acoperire a rezervei în luni de import se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.