Comunicat de presă


Indicatori monetari – ianuarie 2017

23.02.2017

Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârşitul lunii ianuarie 2017 un sold de 309 888,8 milioane lei. Faţă de luna decembrie 2016 aceasta s-a diminuat cu 1,4 la sută (-1,2 la sută în termeni reali), iar în raport cu ianuarie 2016 masa monetară s-a majorat cu 9,1 la sută (9,0 la sută în termeni reali).

 

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 31 ianuarie 2017
(mil. lei)
ian. 2017/
dec. 2016
%
ian. 2017/
ian. 2016
%
M1 (masa monetară în sens restrâns) 177 743,0 -1,3 19,6
Numerar în circulaţie ** 54 324,1 -0,8 14,9
Depozite overnight *** 123 418,9 -1,5 21,8
M2 (masa monetară intermediară) 309 775,7 -1,4 9,1
M1 177 743,0 -1,3 19,6
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 132 032,7 -1,5 -2,4
M3 (masa monetară în sens larg) 309 888,8 -1,4 9,1
M2 309 775,7 -1,4 9,1
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de natura datoriei cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 113,1 4,1 -5,7

* date provizorii
** numerar în afara sistemului bancar
*** conturi curente, depozite la vedere

 

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 31 ianuarie 2017
(mil. lei)
ian. 2017/
dec. 2016
%
ian. 2017/
ian. 2016
%
Masa monetară (M3) 309 888,8 -1,4 9,1
Active externe nete** 143 489,2 2,7 30,1
Active interne nete*** 166 399,6 -4,6 -4,2

* date provizorii 
** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe.
Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; depozite plasate la nerezidenţi; titluri de natura datoriei deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de natura datoriei emise pe pieţele externe. Începând cu decembrie 2014, conform noilor standarde statistice internaţionale (SEC 2010), alocările de DST de la FMI sunt incluse în pasive externe.
*** se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de natura datoriei deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de natura datoriei cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a scăzut în luna ianuarie 2017 cu 0,9 la sută (-0,8 la sută în termeni reali) faţă de luna decembrie 2016, până la nivelul de 218 007,5 milioane lei. Creditul în lei s-a redus cu 0,6 la sută (-0,4 la sută în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei s-a diminuat cu 1,4 la sută (exprimat în euro, creditul în valută a scăzut cu 0,5 la sută). La 31 ianuarie 2017, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 0,9 la sută (0,8 la sută în termeni reali) faţă de 31 ianuarie 2016, pe seama majorării cu 13,8 la sută a componentei în lei (13,7 la sută în termeni reali) şi a diminuării cu 12,5 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimat în euro, creditul în valută s-a redus cu 11,9 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 31 ianuarie 2017
(mil. lei)
ian. 2017/
dec. 2016
%
ian. 2017/
ian. 2016
%
Credit neguvernamental (total) ** 218 007,5 -0,9 0,9
Credit neguvernamental în lei: 125 144,4 -0,6 13,8
- gospodării ale populaţiei 66 310,7 0,4 25,5
-persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 58 833,7 -1,7 2,9
Credit neguvernamental în valută: 92 863,1 -1,4 -12,5
- gospodării ale populaţiei 46 243,7 -1,5 -15,6
-persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 46 619,4 -1,2 -9,2

*date provizorii
** include şi creditele neperformante

Creditul guvernamental1 a crescut în luna ianuarie 2017 cu 1,3 la sută faţă de luna decembrie 2016, până la 94 485,9 milioane lei. La 31 ianuarie 2017, creditul guvernamental a crescut cu 6,6 la sută (6,6 la sută în termeni reali) faţă de 31 ianuarie 2016.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali s-au redus în luna ianuarie 2017 cu 1,3 la sută faţă de luna decembrie 2016, până la nivelul de 270 530,9 milioane lei.

 

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 31 ianuarie 2017
(mil. lei)
ian. 2017/
dec. 2016
%
ian. 2017/
ian. 2016
%
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 270 530,9 -1,3 8,0
Depozite în lei ale rezidenţilor: 184 209,1 -2,2 9,6
- gospodării ale populaţiei 103 466,5 -0,2 11,2
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 80 742,6 -4,7 7,6
Depozite în valută ale rezidenţilor: 86 321,8 0,6 4,7
- gospodării ale populaţiei 59 460,3 -0,6 7,3
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 26 861,5 3,3 -0,7

* date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei s-au redus cu 0,2 la sută, până la 103 466,5 milioane lei. La 31 ianuarie 2017, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 11,2 la sută (11,2 la sută în termeni reali) faţă de 31 ianuarie 2016.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) s-au diminuat cu 4,7 la sută, până la 80742,6 milioane lei. La 31 ianuarie 2017, depozitele în lei ale persoanelor juridice s-au majorat cu 7,6 la sută (7,6 la sută în termeni reali) faţă de 31 ianuarie 2016.

Depozitele în valută ale rezidenţilor gospodării ale populaţiei şi persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, au crescut cu 0,6 la sută, până la nivelul de 86 321,8 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută au crescut cu 1,4 la sută, până la 19 166,4 milioane euro). Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au crescut cu 4,7 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor s-au majorat cu 5,4 la sută); depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei au crescut cu 7,3 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei s-au majorat cu 8,0 la sută), iar depozitele în valută ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) exprimate în lei au scăzut cu 0,7 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor persoane juridice s-au diminuat cu 0,1 la sută).

Notă:
În bilanţurile monetare ale instituţiilor financiare monetare dobânda de încasat/de plătit aferentă activelor şi pasivelor financiare, acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă se înregistrează la poziţia alte active/alte pasive.


1 Include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 10 277,9 milioane lei (soldul la 31 ianuarie 2017), precum şi titlurile de natura datoriei emise de aceste sectoare instituţionale în sumă de 84 208,0 milioane lei (soldul la 31 ianuarie 2017).


Datele pentru elaborarea indicatorilor monetari sunt raportate conform Regulamentului BNR nr. 4/2014 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României, cu modificările și completările ulterioare, Titlul I, Capitolele I şi II.

Datele statistice au caracter provizoriu și pot fi supuse unor revizuiri periodice. Seriile cronologice aferente statisticilor monetare (disponibile începând din ianuarie 2007) pot fi accesate în diferite formate (html, xls, xml și csv) în cadrul Bazei de date interactivă. Seriile de date statistice cuprinzând agregatele monetare şi creditul neguvernamental exprimate ca pondere în PIB pot fi accesate aici.

Următorul comunicat de presă, referitor la indicatorii monetari în luna februarie 2017, va apărea la data de 23 martie 2017.

Arhiva comunicatelor de presă: http://www.bnr.ro/Indicatori-monetari-4151.aspx.

Banca Centrală Europeană a lansat „Our Statistics” - un website conceput în cooperare cu băncile centrale naționale din Eurosistem, prin care statisticile sale devin mai accesibile. Acesta poate fi accesat la adresa: https://www.euro-area-statistics.org/?lg=ro.