Comunicat de presă


Hotărârile CA al BNR pe probleme de politică monetară

25.09.2008
COMUNICAT DE PRESĂ - Cluj-Napoca

În şedinţa din 25 septembrie 2008, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât:

  • menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 10,25 la sută pe an;
  • gestionarea fermă a lichidităţii de pe piaţa monetară prin intermediul operaţiunilor de piaţă;
  • menţinerea nivelului actual al ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

Consiliul de administraţie al BNR reafirmă că va monitoriza vigilent evoluţiile indicatorilor macroeconomici, pe plan intern şi internaţional, astfel încât prin adecvarea instrumentelor sale să asigure consolidarea procesului de dezinflaţie pentru atingerea în mod sustenabil a ţintelor de inflaţie pe termen mediu.Analiza celor mai recente evoluţii macroeconomice confirmă reluarea anticipată a procesului de dezinflaţie, dar şi accelerarea creşterii economice în condiţiile menţinerii unei dinamici înalte a investiţiilor şi consumului şi ale unei anumite reduceri a dinamicii soldului negativ al exportului net.

Rata anuală a inflaţiei a coborât la nivelul de 8,02 la sută în luna august a.c. faţă de un vârf de 9,04 la sută în luna iulie. Revenirea inflaţiei pe un trend descendent reflectă întărirea restrictivităţii condiţiilor monetare în sens larg, prezenţa unui efect de bază favorabil, precum şi scăderea preţurilor combustibililor, ale unor produse alimentare şi ieftinirea serviciilor de telefonie.

Rata anuală a inflaţiei de bază CORE2 ajustat - calculată în condiţiile eliminării impactului preţurilor administrate şi al celor volatile (legume, fructe, ouă şi combustibili), precum şi al taxei pe viciu - a scăzut la rândul său la 7,4 la sută în luna august faţă de 8,1 la sută în iulie, pentru prima dată din luna iulie a anului anterior. Cu toate acestea, creşterea anuală prognozată a preţurilor de consum va continua în lunile următoare să se situeze semnificativ peste limita superioară a intervalului de variaţie din jurul ţintei pentru anul 2008, ceea ce impune menţinerea unei conduite restrictive a politicii monetare într-o perspectivă mai îndelungată.

Mai mult, riscurile macroeconomice la adresa dezinflaţiei, cu precădere cele legate de politica veniturilor şi majorarea cheltuielilor bugetare în perioada electorală, se menţin ridicate. În acelaşi timp, dinamica împrumuturilor acordate sectorului privat rămâne înaltă, deşi aceasta începe să evidenţieze unele semne de moderare.

Pe baza datelor disponibile, CA al BNR a decis menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la 10,25 la sută pe an. Această măsură va contribui la creşterea restrictivităţii în termeni reali a condiţiilor monetare în sens larg, în vederea atingerii în mod sustenabil a obiectivelor de dezinflaţie pe termen mediu.

CA al BNR a decis totodată gestionarea fermă a lichidităţii de pe piaţa monetară prin intermediul operaţiunilor de piaţă, precum şi menţinerea nivelului actual al ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

Totodată, CA al BNR consideră că asigurarea sustenabilităţii procesului de dezinflaţie şi ancorarea anticipaţiilor pe termen mediu reclamă nu numai menţinerea atitudinii prudente a politicii monetare printr-un dozaj adecvat al instrumentelor acesteia, dar şi un sprijin puternic din partea celorlalte componente ale mixului de politici macroeconomice, în special a politicilor de venituri şi fiscală.

Intensificarea turbulenţelor de pe pieţele financiare internaţionale a avut până în prezent un impact limitat asupra sectorului instituţiilor de credit din România, în principal sub forma creşterii costurilor finanţărilor externe. În acelaşi timp, lichiditatea din sistemul bancar, deşi în scădere, se situează la un nivel adecvat pentru buna funcţionare a pieţelor, iar măsurile adoptate de BNR în luna august a.c. vizează îmbunătăţirea prudenţialităţii şi creşterea transparenţei politicilor de creditare şi de gestionare a riscurilor la nivelul instituţiilor de credit.

CA al BNR reafirmă că va monitoriza vigilent evoluţiile indicatorilor macroeconomici, pe plan intern şi internaţional, astfel încât prin adecvarea instrumentelor sale să asigure consolidarea procesului de dezinflaţie pentru atingerea în mod sustenabil a ţintelor de inflaţie pe termen mediu.

Următoarea şedinţă a Consiliului de administraţie al BNR dedicată politicii monetare va avea loc în data de 30 octombrie 2008, când va fi analizat şi aprobat noul raport trimestrial asupra inflaţiei.