Comunicat de presă


Comunicat referitor la Ghidul Autorității Bancare Europene privind divulgarea informațiilor sub formă de rezumat sau în formă agregată (EBA/GL/2016/03)

20.01.2017

Ghidul se adresează autorităților competente definite la articolul 4 alineatul (2) lit. (i) din Regulamentul (UE) nr.1093/2010, precum și instituțiilor financiare definite la articolul 4 alineatul (1) din același regulament.

Ghidul stabilește modul în care trebuie divulgate informațiile confidențiale sub formă de rezumat sau în formă agregată conform articolului 84 alineatul (3) din Directiva 2014/59/UE, astfel încât instituțiile sau entitățile prevăzute la articolul 1 alineatul (1) literele (b), (c) sau (d) din aceeași directivă să nu poată fi identificate.

În acest scop, ghidul prezintă elementele care trebuie avute în vedere, respectiv:

  • numărul de instituții în legătură cu care se divulgă informații confidențiale;
  • structura specifică a informațiilor confidențiale divulgate;
  • contextul în care are loc divulgarea informațiilor confidențiale.

Versiunea în limba română: Ghid privind divulgarea informațiilor sub formă de rezumat sau în formă agregată în sensul articolului 84 alineatul (3) din Directiva 2014/59/UE

Versiunea în limba engleză: Guidelines on the provision of information in summary or collective form for the purposes of Article 84(3) of Directive 2014/59/EU

Ghidul este luat în considerare în activitatea desfăşurată de Banca Naţională a României, în calitate de autoritate competentă.