Comunicat de presă


Indicatori monetari - luna septembrie 2008

23.10.2008

Masa monetară în sens larg (M3) a fost la sfârşitul lunii septembrie 2008 de 166 021,6 milioane lei. Faţă de luna august 2008 aceasta a crescut cu 2,3 la sută (1,9 la sută în termeni reali), iar în raport cu septembrie 2007 masa monetară a crescut cu 31,1 la sută (22,1 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 30 septembrie 2008

(mil. lei)
septembrie 2008/
august 2008
(%)
septembrie 2008/
septembrie 2007
(%)
M1 (masa monetară în sens restrâns) 92 570,5 1,7 38,9
Numerar în circulaţie 23 610,7 -1,6 24,9
Depozite overnight ** 68 959,8 3,0 44,4
M2 (masa monetară intermediară) 165 942,5 2,3 31,2
M1 92 570,5 1,7 38,9
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 73 372,0 2,9 22,6
M3 (masa monetară în sens larg) 166 021,6 2,3 31,1
M2 165 942,5 2,3 31,2
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de valoare negociabile cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 79,1 10,6 -53,7

*date provizorii
**conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 30 septembrie 2008

(mil. lei)
septembrie 2008/
august 2008
(%)
septembrie 2008/
septembrie 2007
(%)
Masa monetară (M3) 166 021,6 2,3 31,1
Active externe nete 17 577,8 4,8 -43,1
Active interne nete 148 443,8 2,0 55,0

*date provizorii

Activele externe nete au crescut în luna septembrie cu 4,8 la sută, până la 17 577,8 milioane lei. Această evoluţie a fost rezultatul diminuării cu 2,7 la sută a componentei "Valute" şi al majorării cu 16,2 la sută a componentei "Aur", pe seama reevaluării stocului de aur.

Activele interne nete au crescut cu 2,0 la sută, înregistrând nivelul de 148 443,8 milioane lei.

Creditul neguvernamental acordat de instituţiile de credit a crescut în luna septembrie 2008 cu 5,7 la sută (5,3 la sută în termeni reali) faţă de luna august 2008, până la nivelul de 194 174,1 milioane lei. Creditul în lei a crescut cu 2,2 la sută (1,8 la sută în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei a crescut cu 8,7 la sută (exprimat în euro, creditul în valută a crescut cu 2,9 la sută). La 30 septembrie 2008, creditul neguvernamental a înregistrat o creştere de 50,5 la sută (40,2 la sută în termeni reali) faţă de 30 septembrie 2007, pe seama majorării cu 36,2 la sută a componentei în lei (26,9 la sută în termeni reali) şi cu 63,9 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimată în euro, creşterea creditului în valută a fost de 47,3 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 30 septembrie 2008

(mil. lei)
septembrie 2008/
august 2008
(%)
septembrie 2008/
septembrie 2007
(%)
Credit neguvernamental (total) 194 174,1 5,7 50,5
Credit neguvernamental în lei: 85 318,5 2,2 36,2
- gospodării ale populaţiei 41 016,6 1,9 32,3
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 44 301,9 2,4 40,0
Credit neguvernamental în valută: 108 855,6 8,7 63,9
- gospodării ale populaţiei 55 030,8 9,4 86,7
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 53 824,8 8,0 45,7

*date provizorii

Creditul1 guvernamental (al administraţiei centrale, administraţiilor locale, administraţiilor sistemelor de asigurări sociale) a crescut în luna septembrie cu 1,4 la sută, până la 11 521,6 milioane lei. La 30 septembrie 2008, creditul guvernamental a înregistrat o creştere de 33,2 la sută (24,2 la sută în termeni reali) faţă de 30 septembrie 2007.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în luna septembrie cu 2,9 la sută faţă de luna august 2008, până la nivelul de 145 380,1 milioane lei.

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 30 septembrie 2008

(mil. lei)
septembrie 2008/
august 2008
(%)
septembrie 2008/
septembrie 2007
(%)
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 145 380,1 2,9 32,6
Depozite în lei ale rezidenţilor: 95 400,1 2,0 26,9
- gospodării ale populaţiei 50 315,7 0,8 33,4
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 45 084,4 3,3 20,3
Depozite în valută ale rezidenţilor: 49 980,0 4,5 45,1
- gospodării ale populaţiei 30 769,0 5,6 47,8
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 19 211,0 2,8 40,9

*date provizorii
**sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 0,8 la sută, până la 50 315,7 milioane lei. La 30 septembrie 2008, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 33,4 la sută (24,3 la sută în termeni reali) faţă de 30 septembrie 2007.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) au crescut cu 3,3 la sută, până la 45 084,4 milioane lei. La 30 septembrie 2008, depozitele în lei ale persoanelor juridice au înregistrat o creştere 20,3 de la sută (12,1 la sută în termeni reali) faţă de 30 septembrie 2007.

Depozitele în valută ale rezidenţilor gospodării ale populaţiei şi persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, au crescut cu 4,5 la sută, până la nivelul de 49 980,0 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută au scăzut cu 1,1 la sută, până la 13 386,5 milioane euro). Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au crescut cu 45,1 la sută (exprimată în euro, creşterea depozitelor în valută ale rezidenţilor a fost de 30,4 la sută); depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei au crescut cu 47,8 la sută (exprimată în euro, creşterea depozitelor în valută ale gospodăriilor populaţiei a fost de 32,8 la sută), iar depozitele în valută ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) exprimate în lei s-au majorat cu 40,9 la sută (exprimată în euro, creşterea depozitelor în valută ale rezidenţilor persoane juridice a fost de 30,4 la sută).


1 inclusiv titlurile de valoare negociabile