Comunicat de presă


Indicatori monetari - luna octombrie 2008

25.11.2008

Masa monetară în sens larg (M3) a fost la sfârşitul lunii octombrie 2008 de 162 522,5 milioane lei. Faţă de luna septembrie 2008 aceasta s-a diminuat cu 2,1 la sută (-3,2 la sută în termeni reali), iar în raport cu octombrie 2007 masa monetară a crescut cu 26,1 la sută (17,4 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 31 octombrie 2008

(mil. lei)
octombrie 2008/
septembrie 2008
(%)
octombrie 2008/
octombrie 2007
(%)
M1 (masa monetară în sens restrâns) 91 710,0 -0,9 34,6
Numerar în circulaţie 24 457,2 3,6 32,7
Depozite overnight ** 67 252,8 -2,5 35,3
M2 (masa monetară intermediară) 162 147,5 -2,3 26,0
M1 91 710,0 -0,9 34,6
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 70 437,5 -4,1 16,3
M3 (masa monetară în sens larg) 162 522,5 -2,1 26,1
M2 162 147,5 -2,3 26,0
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de valoare negociabile cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 375,0 374,0 178,2

*date provizorii
**conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 31 octombrie 2008

(mil. lei)
octombrie 2008/
septembrie 2008
(%)
octombrie 2008/
octombrie 2007
(%)
Masa monetară (M3) 162 522,5 -2,1 26,1
Active externe nete 14 671,3 0,9 -49,5
Active interne nete 147 851,2 -2,4 48,1

*date provizorii

Activele externe nete au crescut în luna octombrie cu 0,9 la sută, până la 14 671,3 milioane lei. Această evoluţie a fost rezultatul majorării cu 13,6 la sută a componentei "Valute" şi al diminuării cu 10,1 la sută a componentei "Aur", pe seama reevaluării stocului de aur.

Activele interne nete au scăzut cu 2,4 la sută, înregistrând nivelul de 147 851,2 milioane lei.

Creditul neguvernamental acordat de instituţiile de credit s-a redus în luna octombrie 2008 cu 0,6 la sută (-1,6 la sută în termeni reali) faţă de luna septembrie 2008, până la nivelul de 193 063,6 milioane lei. Creditul în lei a crescut cu 0,6 la sută (-0,4 la sută în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei s-a diminuat cu 1,5 la sută (exprimat în euro, creditul în valută a crescut cu 0,4 la sută). La 31 octombrie 2008, creditul neguvernamental a înregistrat o creştere de 44,8 la sută (34,8 la sută în termeni reali) faţă de 31 octombrie 2007, pe seama majorării cu 32,7 la sută a componentei în lei (23,6 la sută în termeni reali) şi cu 56,2 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimată în euro, creşterea creditului în valută a fost de 42,3 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 31 octombrie 2008

(mil. lei)
octombrie 2008/
septembrie 2008
(%)
octombrie 2008/
octombrie 2007
(%)
Credit neguvernamental (total) 193 063,6 -0,6 44,8
Credit neguvernamental în lei: 85 852,8 0,6 32,7
- gospodării ale populaţiei 41 377,9 0,9 29,0
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 44 474,9 0,4 36,4
Credit neguvernamental în valută: 107 210,8 -1,5 56,2
- gospodării ale populaţiei 54 387,3 -1,2 74,4
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 52 823,5 -1,9 41,0

*date provizorii

Creditul1 guvernamental (al administraţiei centrale, administraţiilor locale, administraţiilor sistemelor de asigurări sociale) a crescut în luna octombrie cu 4,2 la sută, până la 12 006,7 milioane lei. La 31 octombrie 2008, creditul guvernamental a înregistrat o creştere de 35,2 la sută (25,9 la sută în termeni reali) faţă de 31 octombrie 2007.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au scăzut în luna octombrie cu 3,3 la sută faţă de luna septembrie 2008, până la nivelul de 140 657,7 milioane lei.

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 31 octombrie 2008

(mil. lei)
octombrie 2008/
septembrie 2008
(%)
octombrie 2008/
octombrie 2007
(%)
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 140 657,7 -3,3 25,2
Depozite în lei ale rezidenţilor: 91 541,6 -4,1 19,9
- gospodării ale populaţiei 49 980,7 -0,7 30,0
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 41 560,9 -8,0 9,7
Depozite în valută ale rezidenţilor: 49 116,1 -1,7 36,3
- gospodării ale populaţiei 28 630,3 -7,0 34,8
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 20 485,9 6,6 38,5

*date provizorii
**sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au scăzut cu 0,7 la sută, până la 49 980,7 milioane lei. La 31 octombrie 2008, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 30,0 la sută (21,0 la sută în termeni reali) faţă de 31 octombrie 2007.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) s-au redus cu 8,0 la sută, până la 41 560,9 milioane lei. La 31 octombrie 2008, depozitele în lei ale persoanelor juridice au înregistrat o creştere de 9,7 la sută (2,1 la sută în termeni reali) faţă de 31 octombrie 2007.

Depozitele în valută ale rezidenţilor gospodării ale populaţiei şi persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, s-au diminuat cu 1,7 la sută, până la nivelul de 49 116,1 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută au crescut cu 0,2 la sută, până la 13 416,0 milioane euro). Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au crescut cu 36,3 la sută (exprimată în euro, creşterea depozitelor în valută ale rezidenţilor a fost de 24,2 la sută); depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei au crescut cu 34,8 la sută (exprimată în euro, creşterea depozitelor în valută ale gospodăriilor populaţiei a fost de 22,8 la sută), iar depozitele în valută ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) exprimate în lei s-au majorat cu 38,5 la sută (exprimată în euro, creşterea depozitelor în valută ale rezidenţilor persoane juridice a fost de 26,2 la sută).


1 inclusiv titlurile de valoare negociabile