Comunicat de presă


Hotărârile CA al BNR pe probleme de politică monetară

06.01.2009
În şedinţa din 6 ianuarie 2009, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât:
  • menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 10,25 la sută pe an;
  • gestionarea adecvată a lichidităţii din sistemul bancar prin utilizarea activă a operaţiunilor de piaţă monetară;
  • menţinerea nivelului actual al ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

CA al BNR reiterează faptul că BNR va continua să monitorizeze atent evoluţiile interne şi ale mediului economic global astfel încât prin adecvarea instrumentelor sale să asigure atingerea obiectivelor de stabilitate a preţurilor şi de stabilitate financiară, în contextul unui mix echilibrat de politici macroeconomice.


Analiza evoluţiilor macroeconomice recente relevă continuarea procesului de dezinflaţie şi încetinirea creşterii economice, pe fondul reducerii dinamicii investiţiilor, în special în ceea ce priveşte activitatea în construcţii, al diminuării producţiei industriale şi al reducerii comenzilor pentru export. Este de remarcat în continuare gradul ridicat de incertitudine referitoare la magnitudinea efectelor crizei internaţionale asupra economiei româneşti.

În luna noiembrie 2008, rata anuală a inflaţiei a coborât la nivelul de 6,74 la sută, faţă de vârful de 9,04 la sută atins în luna iulie, situându-se însă în continuare peste limita superioară a intervalului de variaţie din jurul ţintei pentru anul 2008. Inflaţia de bază CORE2 ajustat - calculată prin eliminarea impactului preţurilor administrate şi al celor volatile (legume, fructe, ouă şi combustibili), precum şi al taxei pe viciu - s-a temperat de asemenea, rata sa anuală reducându-se la 6,4 la sută.

În schimb, deprecierea leului faţă de euro (de 9,3 la sută, în medie, în anul 2008, faţă de anul anterior) creează presiuni inflaţioniste. Acestea tind să rămână ridicate în condiţiile în care corecţia deficitului extern va continua, iar ajustarea cererii interne se va face gradual. Intensificarea crizei financiare internaţionale şi creşterea aversiunii faţă de risc a investitorilor amplifică volatilitatea cursului de schimb al leului, acest comportament fiind similar celui al altor monede naţionale din regiune.

Dinamica anuală în termeni reali a creditului acordat sectorului privat s-a temperat ca efect al restrângerii accesului băncilor la finanţarea externă, al tendinţei de reducere graduală a excedentului de lichiditate din sistemul bancar, precum şi al sporirii prudenţei băncilor în contextul incertitudinilor crescute legate de repercutarea efectelor crizei internaţionale asupra economiei româneşti.

Restrângerea finanţărilor externe în contextul accentuării crizei internaţionale, concomitent cu majorarea cheltuielilor publice din ultimele luni ale anului trecut au determinat o creştere a dobânzilor, care se menţin la un nivel relativ ridicat, sensibil superior ratei dobânzii de politică monetară. În consecinţă, finanţarea în această perioadă a deficitului public, în paralel cu continuarea procesului de creditare fac necesară asigurarea treptată a lichidităţii adecvate în sistemul bancar, într-o manieră care să nu încurajeze volatilitatea cursului de schimb.

În acest context, consolidarea procesului de dezinflaţie şi asigurarea unei finanţări sustenabile a economiei româneşti pe fondul amplificării crizei internaţionale reclamă păstrarea conduitei actuale a politicii monetare în sprijinul formulării şi aplicării unui mix echilibrat de politici macroeconomice. Implementarea măsurilor anunţate de noul guvern în vederea reducerii deficitului bugetar, concomitent cu redirecţionarea cheltuielilor publice cu prioritate pentru investiţii şi crearea de noi locuri de muncă sunt esenţiale pentru continuarea dezinflaţiei şi ajustarea controlată a dezechilibrului extern, ca premise pentru asigurarea unei creşteri economice sustenabile.

Pe baza datelor disponibile, CA al BNR a decis menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 10,25 la sută pe an, gestionarea adecvată a lichidităţii din sistemul bancar prin utilizarea activă a operaţiunilor de piaţă monetară şi menţinerea nivelului actual al ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

CA al BNR reiterează faptul că BNR va continua să monitorizeze atent evoluţiile interne şi ale mediului economic global, astfel încât prin adecvarea instrumentelor sale să asigure atingerea obiectivelor de stabilitate a preţurilor şi de stabilitate financiară, în contextul unui mix echilibrat de politici macroeconomice.

Următoarea şedinţă a Consiliului de administraţie al BNR dedicată politicii monetare va avea loc în data de 4 februarie 2009, când va fi analizat Raportul trimestrial asupra inflaţiei.