Comunicat de presă


Comunicat referitor la Ghidul privind lista minimă de indicatori calitativi și cantitativi ai planului de redresare (EBA-GL-2015-02)

06.12.2016

Ghidul se adresează deopotrivă autorităților competente și acelor instituții care sunt obligate să elaboreze planuri de redresare.

Prezentul comunicat este adresat de către Banca Națională a României, în calitate de autoritate competentă, entităților cărora le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 312/2015 privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii.

Ghidul are drept obiectiv stabilirea listei minime de indicatorii care privesc poziția financiară a instituției și care pot fi de natură calitativă sau cantitativă. Acestia trebuie să poată fi monitorizați cu ușurință, iar autoritățile competente trebuie să se asigure că instituțiile pun în aplicare mecanisme adecvate pentru monitorizarea periodică a indicatorilor. De asemenea, ghidul cuprinde criteriile de care trebuie să țină cont instituțiile la definirea cadrului de indicatori ai planului de redresare și autoritatea competentă la evaluarea planurilor de redresare, precum și categoriile de indicatori ai planului de redresare.

Versiunea în limba română: Ghidul privind lista minimă de indicatori calitativi și cantitativi ai planului de redresare

Versiunea în limba engleză: Guidelines on the minimum list of qualitative and quantitative recovery plan indicators


În scopul stabilirii gamei de indicatori care trebuie inclusi în planurile de redresare, Banca Națională a României a emis Instrucţiunile privind lista minimă de indicatori calitativi și cantitativi ai planului de redresare (14.11.2016)