Comunicat de presă


Indicatori monetari - luna noiembrie 2008

23.12.2008

Masa monetară în sens larg (M3) a fost la sfârşitul lunii noiembrie 2008 de 164 727,4 milioane lei. Faţă de luna octombrie 2008 aceasta a crescut cu 1,4 la sută (1,0 la sută în termeni reali), iar în raport cu noiembrie 2007 masa monetară a crescut cu 21,0 la sută (13,3 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 30 noiembrie 2008

(mil. lei)
noiembrie 2008/
octombrie 2008
(%)
noiembrie 2008/
noiembrie 2007
(%)
M1 (masa monetară în sens restrâns) 92 400,8 0,8 26,9
Numerar în circulaţie 25 229,8 3,2 28,1
Depozite overnight ** 67 171,0 -0,1 26,4
M2 (masa monetară intermediară) 164 370,1 1,4 20,8
M1 92 400,8 0,8 26,9
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 71 969,3 2,2 13,7
M3 (masa monetară în sens larg) 164 727,4 1,4 21,0
M2 164 370,1 1,4 20,8
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de valoare negociabile cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 357,3 -4,7 476,1

*date provizorii
**conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 30 noiembrie 2008

(mil. lei)
noiembrie 2008/
octombrie 2008
(%)
noiembrie 2008/
noiembrie 2007
(%)
Masa monetară (M3) 164 727,4 1,4 21,0
Active externe nete 13 615,7 -9,3 -52,3
Active interne nete 151 111,7 2,4 40,4

*date provizorii

Activele externe nete au scăzut în luna noiembrie cu 9,3 la sută, până la 13 615,7 milioane lei. Această evoluţie a fost rezultatul diminuării cu 29,8 la sută a componentei "Valute" şi al majorării cu 14,3 la sută a componentei "Aur", pe seama reevaluării stocului de aur.

Activele interne nete au crescut cu 2,4 la sută, înregistrând nivelul de 151 111,7 milioane lei.

Creditul neguvernamental acordat de instituţiile de credit a crescut în luna noiembrie 2008 cu 1,1 la sută (0,7 la sută în termeni reali) faţă de luna octombrie 2008, până la nivelul de 195 131,0 milioane lei. Creditul în lei s-a diminuat cu 0,4 la sută (-0,7 la sută în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei s-a majorat cu 2,3 la sută (exprimat în euro, creditul în valută a scăzut cu 0,9 la sută). La 30 noiembrie 2008, creditul neguvernamental a înregistrat o creştere de 38,3 la sută (29,5 la sută în termeni reali) faţă de 30 noiembrie 2007, pe seama majorării cu 29,0 la sută a componentei în lei (20,9 la sută în termeni reali) şi cu 46,5 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimată în euro, creşterea creditului în valută a fost de 35,5 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 30 noiembrie 2008

(mil. lei)
noiembrie 2008/
octombrie 2008
(%)
noiembrie 2008/
noiembrie 2007
(%)
Credit neguvernamental (total) 195 131,0 1,1 38,3
Credit neguvernamental în lei: 85 504,1 -0,4 29,0
- gospodării ale populaţiei 41 299,7 -0,2 25,4
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 44 204,4 -0,6 32,6
Credit neguvernamental în valută: 109 626,9 2,3 46,5
- gospodării ale populaţiei 55 525,6 2,1 59,1
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 54 101,3 2,4 35,4

*date provizorii

Creditul1 guvernamental (al administraţiei centrale, administraţiilor locale, administraţiilor sistemelor de asigurări sociale) a crescut în luna noiembrie cu 9,1 la sută, până la 13 104,0 milioane lei. La 30 noiembrie 2008, creditul guvernamental o creştere de 39,8 la sută (31,0 la sută în termeni reali) faţă de 30 noiembrie 2007.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în luna noiembrie cu 1,0 la sută faţă de luna octombrie 2008, până la nivelul de 142 079,8 milioane lei.

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 30 noiembrie 2008

(mil. lei)
noiembrie 2008/
octombrie 2008
(%)
noiembrie 2008/
noiembrie 2007
(%)
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 142 079,8 1,0 19,8
Depozite în lei ale rezidenţilor: 92 619,8 1,2 15,6
- gospodării ale populaţiei 50 716,6 1,5 26,3
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 41 903,2 0,8 4,8
Depozite în valută ale rezidenţilor: 49 460,0 0,7 28,5
- gospodării ale populaţiei 28 748,9 0,4 24,7
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 20 711,1 1,1 34,1

*date provizorii
**sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 1,5 la sută, până la 50 716,6 milioane lei. La 30 noiembrie 2008, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 26,3 la sută (18,3 la sută în termeni reali) faţă de 30 noiembrie 2007.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) s-au majorat cu 0,8 la sută, până la 41 903,2 milioane lei. La 30 noiembrie 2008, depozitele în lei ale persoanelor juridice au înregistrat o creştere de 4,8 la sută (-1,9 la sută în termeni reali) faţă de 30 noiembrie 2007.

Depozitele în valută ale rezidenţilor gospodării ale populaţiei şi persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, au crescut cu 0,7 la sută, până la nivelul de 49 460,0 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută au scăzut cu 2,5 la sută, până la 13 086,7 milioane euro). Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au crescut cu 28,5 la sută (exprimată în euro, creşterea depozitelor în valută ale rezidenţilor a fost de 18,9 la sută); depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei au crescut cu 24,7 la sută (exprimată în euro, creşterea depozitelor în valută ale gospodăriilor populaţiei a fost de 15,4 la sută), iar depozitele în valută ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) exprimate în lei s-au majorat cu 34,1 la sută (exprimată în euro, creşterea depozitelor în valută ale rezidenţilor persoane juridice a fost de 24,1 la sută).


1 inclusiv titlurile de valoare negociabile