Comunicat de presă


Informare privind obligațiunile emise de statul român anterior anului 1947

19.10.2016

Banca Națională a României, potrivit atribuțiilor și competențelor conferite de legiuitor, nu este abilitată să efectueze evaluări/expertizări ale unor titluri de valoare (obligațiuni) emise de statul român în nume propriu sau prin intermediul Casei Autonome a Monopolurilor Regatului Romaniei (CAM), anterior anului 1947, ce decurgeau din datoria publică internă și externă interbelică și nici nu a realizat asemenea operațiuni.

Sunt neconforme cu realitatea orice documente pretins a fi emise de banca centrală ce stabilesc o valoare actualizată a înscrisurilor de această natură și/sau trimiteri la posibilitatea considerării acestora ca sursă de capital social pentru societăţi ori în alte scopuri.

BNR nu face si nu a facut aprecieri, recomandari sau comentarii asupra posibilităților de valorificare ori de răscumpărare ale acestor titluri de valoare emise de statul român. Respectivele titluri de valoare nu au fost emise de Banca Națională a României, regimul juridic al acestora fiind reglementat de acte normative emise de alte autorități, a căror interpretare oficială excedează competențelor băncii centrale.

 Documentar privind obligaţiunile împrumuturilor de Stabilizare 7% 1929 şi Dezvoltare 7,5% 1931 - realizat pe baza cercetării documentelor din fondul arhivistic al BNR şi legislaţiei aferente.