Comunicat de presă


Comunicat al autorității competente cu privire la Ghidul Autorității Bancare Europene privind aplicarea obligațiilor simplificate în temeiul articolului 4 alineatul (5) din Directiva 2014/59/UE (EBA/GL/2015/16)

12.10.2016

Ghidul se adresează autorităților competente și autorităților de rezoluție şi precizează criteriile de evaluare a impactului intrării în dificultate a unei instituții și a lichidării ulterioare a acesteia, prin procedurile normale de insolvență, asupra piețelor financiare, asupra altor instituții și asupra condițiilor de finanțare, pentru a se stabili necesitatea de aplicare a obligațiilor simplificate în cazul instituției vizate.

Autoritatea competentă trebuie să asigure evaluarea instituțiilor în raport cu criteriile ce vizează planul de redresare, iar autoritățile de rezoluție trebuie să asigure evaluarea instituțiilor în raport cu criteriile ce vizează planul de rezoluție, astfel încât să se realizeze independenţa operaţională şi evitarea conflictului de interese între structura care exercită funcţia de supraveghere şi cea care exercită funcţia de rezoluţie în cadrul Băncii Naţionale a României.

În Ghid sunt detaliate principalele elemente care trebuie avute în vedere la evaluarea efectuată de autoritățile competente și autoritățile de rezoluție, sunt enunţate principiile generale care au în vedere promovarea convergenţei practicii între aceste autorităţi în ceea ce priveşte evaluarea instituţiilor în raport cu criteriile prezentate în cadrul acestuia şi se specifică faptul că instituţiilor desemnate drept instituţii globale de importanţă sistemică (G-SII) şi altor instituţii de importanţă sistemică (O-SII) nu li se pot aplica cerinţe simplificate privind planurile de redresare şi planurile de rezoluţie.

Versiunea în limba română: Ghidul referitor la aplicarea obligațiilor simplificate

Versiunea în limba engleză: Guidelines on the application of simplified obligations

Ghidul este luat în considerare în activitatea desfăşurată de Banca Naţională a României, în calitate de autoritate de competentă.