Comunicat de presă


Indicatori monetari - luna iulie 2007

24.08.2007

Începând cu luna ianuarie 2007, Banca Naţională a României publică indicatorii monetari în structura utilizată de Banca Centrală Europeană.

Masa monetară în sens larg (M3) a fost la sfârşitul lunii iulie 2007 de 120 040,5 milioane lei. Faţă de luna iunie 2007 aceasta a crescut cu 3,2 la sută (2,9 la sută în termeni reali), iar în raport cu iulie 2006 masa monetară a crescut cu 25,5 la sută (20,6 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 31 iulie 2007

(mil. lei)
iulie 2007/
iunie 2007
(%)
iulie 2007/
iulie 2006**
(%)
M1 (masa monetară în sens restrâns) 63 371,1 6,1 57,3
Numerar în circulaţie 18 015,6 4,1 29,4
Depozite overnight *** 45 355,5 6,9 72,0
M2 (masa monetară intermediară) 119 933,5 3,3 25,8
M1 63 371,1 6,1 57,3
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 56 562,4 0,3 2,7
M3 (masa monetară în sens larg) 120 040,5 3,2 25,5
M2 119 933,5 3,3 25,8
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de valoare negociabile cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 107,0 -28,1 -67,3

*date provizorii
**date comparabile
***conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 31 iulie 2007
(mil. lei)
iulie 2007/iunie 2007
(%)
iulie 2007/iulie 2006**
(%)
Masa monetară (M3) 120 040,5 3,2 25,5
Active externe nete 32 674,2 5,7 -13,3
Active interne nete 87 366,3 2,3 50,7

*date provizorii
**date comparabile

Activele externe nete au crescut în luna iulie cu 5,7 la sută, până la 32 674,2 milioane lei. Această evoluţie a fost rezultatul majorării cu 6,5 la sută a componentei "Valute" şi al creşterii cu 1,9 la sută a componentei "Aur", pe seama reevaluării stocului de aur.

Activele interne nete au crescut cu 2,3 la sută, înregistrând nivelul de 87 366,3 milioane lei.

Creditul neguvernamental a crescut în luna iulie cu 5,2 la sută (4,9 la sută în termeni reali) faţă de luna iunie 2007, până la nivelul de 114 661,4 milioane lei. Creditul în lei a crescut cu 2,9 la sută (2,6 la sută în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei a crescut cu 7,7 la sută (exprimat în euro, creditul în valută a crescut cu 6,9 la sută). La 31 iulie 2007, creditul neguvernamental a înregistrat o creştere de 46,0 la sută (40,4 la sută în termeni reali) faţă de 31 iulie 2006, pe seama majorării cu 42,8 la sută a componentei în lei (37,3 la sută în termeni reali) şi cu 49,7 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimată în euro, creşterea creditului în valută a fost de 67,1 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 31 iulie 2007
(mil. lei)
iulie 2007/iunie 2007
(%)
iulie 2007/iulie 2006**
(%)
Credit neguvernamental (total) 114 661,4 5,2 46,0
Credit neguvernamental în lei: 58 821,2 2,9 42,8
- gospodării ale populaţiei 28 898,7 3,6 48,4
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 29 922,5 2,1 37,7
Credit neguvernamental în valută: 55 840,2 7,7 49,7
- gospodării ale populaţiei 23 645,3 12,0 86,9
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 32 194,9 4,8 30,6

*date provizorii
**date comparabile

Creditul1 guvernamental (al administraţiei centrale, administraţiilor locale, administraţiilor sistemelor de asigurări sociale) a scăzut în luna iulie cu 3,7 la sută, până la 8 080,9 milioane lei. La 31 iulie 2007, creditul guvernamental a înregistrat o creştere de 232,0 la sută (219,2 la sută în termeni reali) faţă de 31 iulie 2006.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în luna iulie cu 3,4 la sută faţă de luna iunie 2007, până la nivelul de 103 818,4 milioane lei.

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 31 iulie 2007
(mil. lei)
iulie 2007/iunie 2007
(%)
iulie 2007/iulie 2006**
(%)
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)*** 103 818,4 3,4 26,9
Depozite în lei ale rezidenţilor: 72 503,1 3,4 35,8
- gospodării ale populaţiei 37 161,0 3,9 51,2
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 35 342,1 2,8 22,7
Depozite în valută ale rezidenţilor: 31 315,3 3,4 10,2
- gospodării ale populaţiei 18 111,2 4,0 34,8
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 13 204,1 2,6 -11,9

*date provizorii
**date comparabile
***sunt incluse toate depozitele, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 3,9 la sută, până la 37 161,0 milioane lei. La 31 iulie 2007, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 51,2 la sută (45,4 la sută în termeni reali) faţă de 31 iulie 2006.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) s-au majorat cu 2,8 la sută, până la 35 342,1 milioane lei. La 31 iulie 2007, depozitele în lei ale persoanelor juridice au înregistrat o creştere de 22,7 la sută (18,0 la sută în termeni reali) faţă de 31 iulie 2006.

Depozitele în valută ale rezidenţilor gospodării ale populaţiei şi persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, au crescut cu 3,4 la sută, până la nivelul de 31 315,3 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută au crescut cu 2,6 la sută, până la 9 915,5 milioane euro). Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în euro au înregistrat o creştere de 23,0 la sută; depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 50,5 la sută, iar depozitele în valută ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) s-au diminuat cu 1,6 la sută.


1 inclusiv titlurile de valoare negociabile