Comunicat de presă


Comunicat de presă cu privire la publicarea veniturilor anuale nete din perioada 2009 – 2015 din declarațiile de avere ale membrilor CA al BNR

07.09.2016
 1. În cursul zilei de azi, 7 septembrie 2016, ca urmare a hotărârii Consiliului de Administrație al Băncii Naţionale a României, BNR face publice veniturile anuale nete aferente anilor 2009 – 2015 din declarațiile de avere ale membrilor CA aflați în funcție în această perioadă. Toate aceste declarații de avere sunt pe website-ul BNR, la secțiunea ”Conducere și organizare”. BNR a informat, printr-o adresă oficială, Agenția Națională de Integritate în legătură cu această decizie.
 2. Veniturile anuale nete ale Guvernatorului Mugur Isărescu, conform declarațiilor de avere, sunt următoarele:

  Anul realizării venitului (conform fișei fiscale)
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
  Venit net anual (lei) 617.444 595.456 772.380 807.679 828.950 963.652 1.144.069

  1. În cazul veniturilor încasate de Guvernatorul BNR Mugur Isărescu, variația veniturilor a fost determinată de factori de natură exogenă (reducerea salariilor nete cu 25% în 2010, creșterea veniturilor nete prin plafonarea CAS în 2011), de indexări salariale în linie cu rata inflației (anii 2009-2014), de acordarea de sume din fondul de participare la profit (excepție făcând anii 2009 și 2014) și de încasarea indemnizației de pensionare (o tranșă în 2014, două în 2015).
  2. Din punct de vedere legal, menționăm faptul că acordarea indemnizației de pensionare de către BNR nu este condiționată de depunerea dosarului de pensionare. Condițiile de acordare a indemnizației de pensionare sunt expres prevăzute în contractul colectiv de muncă al Băncii Naționale a României. Totodată, precizăm că, până în prezent, dl. Mugur Isărescu, deși avea dreptul legal, nu a formulat și nu a depus cerere privind acordarea pensiei la casa teritorială de pensii, potrivit art.103 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
   În conformitate cu prevederile art. 104, alin. 2 al legii anterior menționate, pensia se plătește numai ulterior momentului depunerii cererii de acordare a pensiei, “Pensiile se stabilesc prin decizie a casei teritoriale de pensii sau a casei de pensii sectoriale, după caz, emisă în condiţiile prevăzute de prezenta lege, şi se acordă de la data înregistrării cererii”. Dl. Mugur Isărescu va putea primi pensia numai din momentul în care va depune cererea de acordare a pensiei și numai pentru viitor, nefiind îndreptățit să primească retroactiv sumele (în sensul celor arătate a se avea în vedere motivarea Curții Constituționale în decizia 183/2016, pronunțată într-o speță similară).

Direcția Comunicare şi Multimedia din BNR poate răspunde eventualelor întrebări din partea mass-media pe această temă.