Comunicat de presă


Precizări referitoare la publicarea veniturilor conducerii BNR

02.09.2016

În legătură cu publicarea veniturilor conducerii BNR, Direcția Comunicare şi Multimedia face următoarele precizări:

Datele făcute publice de către Agenția Națională de Integritate privind veniturile cuprinse în declarațiile de avere ale conducerii BNR (guvernator, prim-viceguvernator, viceguvernatori, membri neexecutivi ai CA ai BNR) sunt venituri nete anuale totale. Acestea nu diferă de datele privind veniturile curente făcute publice de BNR în comunicatul din 1 septembrie a.c.

De exemplu , în ceea ce privește conducerea executivă a BNR (guvernator, prim-viceguvernator, viceguvernatori), veniturile din declarația de avere cuprind totalitatea veniturilor obținute în anul 2015. Aceste venituri anuale totale nete sunt prezentate defalcat în comunicatul CA al BNR din 1 septembrie, după cum urmează:

  • veniturile lunare nete standard ale conducerii executive a CA (salariul net lunar și indemnizația lunară netă primită în calitate de membru al Consiliului de Administrație) înmulțite cu 12 luni; indemnizația anuală de vacanță in cuantum de 100% salariu lunar net (fără indemnizația de membru CA); alte drepturi bănești, acordate anual, în cuantum total de maximum 1,6 salarii lunare nete (fără indemnizația de membru CA); participarea la profitul realizat de BNR în anul precedent (100% din venitul lunar); indemnizația de pensionare obținută în 2015 (numai în cazul dl. Guvernator, Mugur Isărescu, care a împlinit vârsta de pensionare în iunie 2014).
  • prin adunarea acestora se obține venitul net anual total.

Veniturile nete anuale totale, împărțite la 12 luni, nu reprezintă veniturile nete lunare standard, pentru că suma rezultată nu se obține în fiecare lună, fiind doar o medie aritmetică. Această medie aritmetică poate cuprinde venituri ocazionale fără caracter repetitiv, (cum ar fi indemnizația de pensionare) sau participarea la profit (care depinde de rezultatul exercițiului financiar anual). Toate sumele anunțate public în euro pentru facilitarea comparațiilor s-au obținut prin conversia la un curs de 4,5 lei pe euro.