Comunicat de presă


Indicatori monetari – iulie 2016

24.08.2016

Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârşitul lunii iulie 2016 un sold de 294 171,6 milioane lei. Faţă de luna iunie 2016 aceasta s-a diminuat cu 0,3 la sută (-0,1 la sută în termeni reali), iar în raport cu iulie 2015 masa monetară s-a majorat cu 13,1 la sută (14,0 la sută în termeni reali).

 

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 31 iulie 2016
(mil. lei)
iul. 2016/
iun. 2016
%
iul. 2016/
iul. 2015
%
M1 (masa monetară în sens restrâns) 161 772,2 1,3 27,2
Numerar în circulaţie ** 51 674,9 2,6 19,5
Depozite overnight *** 110 097,3 0,7 31,1
M2 (masa monetară intermediară) 294 072,4 -0,3 13,1
M1 161 772,2 1,3 27,2
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 132 300,2 -2,2 -0,4
M3 (masa monetară în sens larg) 294 171,6 -0,3 13,1
M2 294 072,4 -0,3 13,1
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de natura datoriei cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 99,2 -3,8 -29,6

* date provizorii; **numerar în afara sistemului bancar; ***conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 31 iulie 2016
(mil. lei)
iul. 2016/
iun. 2016
%
iul. 2016/
iul. 2015
%
Masa monetară (M3) 294 171,6 -0,3 13,1
Active externe nete** 129 694,9 3,0 36,2
Active interne nete*** 164 476,7 -2,8 -0,3

* date provizorii 
** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe.
Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; depozite plasate la nerezidenţi; titluri de natura datoriei deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de natura datorie emise pe pieţele externe. Începând cu decembrie 2014, conform noilor standarde statistice internaţionale (SEC 2010), alocările de DST de la FMI sunt incluse în pasive externe.
***se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de valoare negociabile cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a scăzut în luna iulie 2016 cu 0,7 la sută (-0,4 la sută în termeni reali) faţă de luna iunie 2016, până la nivelul de 216 138,1 milioane lei. Creditul în lei s-a majorat cu 0,5 la sută (0,7 la sută în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei s-a redus cu 2,0 la sută (exprimat în euro, creditul în valută a scăzut cu 0,8 la sută). La 31 iulie 2016, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 1,8 la sută (2,6 la sută în termeni reali) faţă de 31 iulie 2015, pe seama majorării cu 15,7 la sută a componentei în lei (16,6 la sută în termeni reali) şi a diminuării cu 11,4 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimat în euro, creditul în valută s-a redus cu 12,6 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 31 iulie 2016
(mil. lei)
iul. 2016/
iun. 2016
%
iul. 2016/
iul. 2015
%
Credit neguvernamental (total) ** 216 138,1 -0,7 1,8
Credit neguvernamental în lei: 119 545,2 0,5 15,7
- gospodării ale populaţiei 61 247,8 1,9 29,0
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 58 297,4 -1,0 4,4
Credit neguvernamental în valută: 96 592,9 -2,0 -11,4
- gospodării ale populaţiei 49 220,7 -2,4 -13,2
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 47 372,2 -1,7 -9,4

*date provizorii; ** include şi creditele neperformante

Creditul guvernamental1 s-a majorat în luna iulie 2016 cu 0,9 la sută faţă de luna iunie 2016, până la 91 839,2 milioane lei. La 31 iulie 2016, creditul guvernamental a crescut cu 7,4 la sută (8,3 la sută în termeni reali) faţă de 31 iulie 2015.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali s-au redus în luna iulie 2016 cu 0,9 la sută faţă de luna iunie 2016, până la nivelul de 257 171,6 milioane lei.

 

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 31 iulie 2016
(mil. lei)
iul. 2016/
iun. 2016
%
iul. 2016/
iul. 2015
%
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 257 171,6 -0,9 12,2
Depozite în lei ale rezidenţilor: 172 508,5 -1,5 15,0
- gospodării ale populaţiei 97 424,6 0,0 10,5
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 75 083,9 -3,3 21,4
Depozite în valută ale rezidenţilor: 84 663,1 0,4 6,9
- gospodării ale populaţiei 56 878,0 -0,3 7,3
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 27 785,1 1,8 6,2

* date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au scăzut cu 34,6 milioane lei, până la 97 424,6 milioane lei. La 31 iulie 2016, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 10,5 la sută (11,3 la sută în termeni reali) faţă de 31 iulie 2015.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) s-au redus cu 3,3 la sută, până la 75 083,9 milioane lei. La 31 iulie 2016, depozitele în lei ale persoanelor juridice au crescut cu 21,4 la sută (22,3 la sută în termeni reali) faţă de 31 iulie 2015.

Depozitele în valută ale rezidenţilor gospodării ale populaţiei şi persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, s-au majorat cu 0,4 la sută, până la nivelul de 84 663,1 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută au crescut cu 1,6 la sută, până la 18 959,8 milioane euro). Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au crescut cu 6,9 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor s-au majorat cu 5,5 la sută); depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei au crescut cu 7,3 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei s-au majorat cu 5,9 la sută), iar depozitele în valută ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) exprimate în lei au crescut cu 6,2 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor persoane juridice s-au majorat cu 4,8 la sută).


1 Include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 9 941,7 milioane lei (soldul la 31 iulie 2016), precum şi titlurile de natura datoriei emise de aceste sectoare instituţionale în sumă de 81 897,5 milioane lei (soldul la 31 iulie 2016).

Notă:
În bilanţurile monetare ale instituţiilor financiare monetare dobânda de încasat/de plătit aferentă activelor şi pasivelor financiare, acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă se înregistrează la poziţia alte active/alte pasive.

Datele pentru elaborarea indicatorilor monetari sunt raportate conform Regulamentului BNR nr. 4/2014 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României, cu modificările și completările ulterioare, Titlul I, Capitolele I şi II.

Datele statistice au caracter provizoriu și pot fi supuse unor revizuiri periodice. Seriile cronologice aferente statisticilor monetare (disponibile începând din ianuarie 2007) pot fi accesate în diferite formate (html, xls, xml și csv) în cadrul Bazei de date interactivă.

Următorul comunicat de presă, referitor la indicatorii monetari în luna august 2016, va apărea la data de 23 septembrie 2016.

Arhiva comunicatelor de presă: http://www.bnr.ro/Indicatori-monetari-4151.aspx.

Banca Centrală Europeană a lansat „Our Statistics” - un website conceput în cooperare cu băncile centrale naționale din Eurosistem, prin care statisticile sale devin mai accesibile. Acesta poate fi accesat la adresa: https://www.euro-area-statistics.org/?lg=ro.