Comunicat de presă


Creșterea gradului de transparentizare a informațiilor legate de activitatea BNR

04.08.2016

Consiliul de Administrație al BNR, întrunit în ședința din 3 august 2016, a analizat modul cum a evoluat în ultimii ani, la nivelul băncilor centrale membre ale Sistemului European al Băncilor Centrale, raportul între independența instituțională și transparența procesului decizional. Pe baza datelor analizate, s-a constatat că în multe bănci centrale ale sistemului european s-a accentuat și diversificat procesul de transparentizare și informare publică, cu deosebire cel legat de deciziile de politică monetară și de salariile conducerii executive.

În consecință, Consiliul de Administrație al BNR a decis să facă publice minutele ședințelor de politică monetară ale Consiliului și veniturile realizate de membrii CA al BNR.

Conținutul și modul de publicare a informațiilor privind deciziile de politică monetară și a veniturilor se vor stabili în ședința Consiliului de Administrație din luna august a.c.