Comunicat de presă


Comunicat privind şedinţa Comitetului Naţional pentru Stabilitate Financiarǎ

18.12.2015


În data de 18 decembrie 2015, a avut loc şedinţa ordinarǎ a Comitetului Naţional pentru Stabilitate Financiarǎ (CNSF).

La întâlnire au participat dl. Mugur Isărescu, Guvernatorul BNR şi Preşedinte al CNSF, dna. Anca Dana Dragu, Ministrul Finanţelor Publice, dl. Mișu Negrițoiu, Preşedinte al Autorităţii de Supraveghere Financiară şi dl. Lucian Croitoru, Președinte al Consiliului de Administrație al Fondului de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar.

Potrivit atribuțiilor de a adopta recomandări și, respectiv, opinii consultative, pe perioada tranzitorie până la operaţionalizarea structurii inter-instituţionale de coordonare în domeniul supravegherii macroprudenţiale a sistemului financiar naţional (art.1261 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.227/2007, cu modificările şi completările ulterioare), Comitetul a discutat amortizoarele de capital ce pot fi aplicate societăților de servicii de investiții financiare, pe lângă cerinţele minime de fonduri proprii, în vederea creşterii rezilienţei acestei componente a sectorului financiar.

Având în vedere obligația derivată din Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului cuprivire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE, transpusă în legislația națională prin Regulamentul ASF nr.3/2014 și Ordonanţa de urgenţă nr. 99 din 06/12/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, de a activa amortizorul de conservare a capitalului și amortizorul anticiclic de capital, începând cu 1 ianuarie 2016, membrii CNSF au adoptat Recomandarea CNSF nr. 2/18.12.2015 prin care se recomandă Autorității de Supraveghere Financiară, în calitate de autoritate competentă, să impună societăților de servicii de investiții financiare următoarele niveluri ale acestor amortizoare:

  1. amortizorul de conservare a capitalului pentru societățile de servicii de investiții financiare se va introduce, începând cu 1 ianuarie 2016, în trepte procentuale de 0,625% pe an, de-a lungul perioadei 2016-2019, astfel:
    1. de la 1 ianuarie 2016 – 0,625%
    2. de la 1 ianuarie 2017 – 1,25%
    3. de la 1 ianuarie 2018 – 1,875%
    4. de la 1 ianuarie 2019 – 2,5%.
  2. menținerea la nivelul de 0 la sută a amortizorului anticiclic de capital și a amortizorului de capital pentru riscul sistemic aferent societățile de servicii de intermediere financiară.

Se estimează că utilizarea acestor instrumente macroprudenţiale nu va implica aport de capital, în acest moment, în cazul societăților de servicii financiare din România, având în vedere nivelul actual al rezervelor de capital existente, relevat prin indicatorii de adecvare a capitalului raportaţi de acestea.

Membrii CNSF vor emite periodic recomandări privind aplicarea amortizoarelor de capital în România.