Comunicat de presă


Rezervele internaţionale - octombrie 2015

02.11.2015

La 31 octombrie 2015, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 31.649 milioane euro, faţă de 29.138 milioane euro la 30 septembrie 2015.

În cursul lunii au avut loc următoarele operaţiuni:

  • Intrări de 2.864 milioane euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit, alimentarea conturilor Ministerului Finanţelor Publice (inclusiv suma rezultată din emisiunea de euroobligațiuni a Ministerului Finanțelor Publice în valoare nominală de 2.000 milioane euro), alimentarea contului Comisiei Europene (509 milioane euro) și altele;
  • Ieşiri de 353 milioane euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit, plăţi de rate şi dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută şi altele. La capitolul plăţi de rate şi dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută se regăsesc rambursări de capital din împrumutul de la Fondul Monetar Internaţional pentru care Banca Națională a României a plătit circa 120 milioane echivalent euro.

Rezerva de aur s-a menţinut la 103,7 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 3.479 milioane euro.

Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 31 octombrie 2015 au fost de 35.128 milioane euro, faţă de 32.475 milioane euro la 30 septembrie 2015.

Plăţile scadente în luna noiembrie 2015 în contul datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanţelor Publice, însumează circa 165 milioane euro.