Comunicat de presă


Rezervele internaţionale – iulie 2015

03.08.2015

La 31 iulie 2015, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 29.152 milioane euro, faţă de 30.111 milioane euro la 30 iunie 2015.

În cursul lunii au avut loc următoarele operaţiuni:

  • Intrări de 763 milioane euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit, alimentarea conturilor Ministerului Finanţelor Publice, alimentarea contului Comisiei Europene și altele;
  • Ieşiri de 1.722 milioane euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit, plăţi de rate şi dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută şi altele. La capitolul plăţi de rate şi dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută se regăsesc rambursări de capital din împrumutul de la Fondul Monetar Internaţional pentru care Banca Națională a României a plătit circa 243 milioane echivalent euro precum și rambursarea emisiunii de obligaţiuni denominată în euro a Ministerului Finanţelor Publice scadentă pe data de 29 iulie 2015, în suma de 925,7 milioane euro, capital şi dobândă.

Rezerva de aur s-a menţinut la 103,7 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 3.286 milioane euro.

Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 31 iulie 2015 au fost de 32.438 milioane euro, faţă de 33.622 milioane euro la 30 iunie 2015.

Plăţile efectuate în perioada ianuarie – iulie 2015 în contul datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanţelor Publice, au totalizat 6.437 milioane euro iar cele scadente până la finele anului însumează aproximativ 1.126 milioane euro.