Comunicat de presă


Indicatori monetari - aprilie 2015

27.05.2015

Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârşitul lunii aprilie 2015 un sold de 257 575,6 milioane lei. Faţă de luna martie 2015 aceasta a crescut cu 0,8 la sută (0,7 la sută în termeni reali), iar în raport cu aprilie 2014 masa monetară s-a majorat cu 6,9 la sută (6,2 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI30 aprilie 2015
(mil. lei)
apr. 2015/
mar. 2015
%
apr. 2015/
apr. 2014
%
M1 (masa monetară în sens restrâns)118 873,31,818,8
Numerar în circulaţie ** 41 186,01,214,9
Depozite overnight ***77 687,32,121,1
M2 (masa monetară intermediară)257 454,90,87,0
M1 118 873,31,818,8
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv(sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv)138 581,60,1-1,4
M3 (masa monetară în sens larg)257 575,60,86,9
M2 257 454,90,87,0
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de natura datoriei cu maturitatea de până la doi ani inclusiv)120,75,4-63,0

* date provizorii
** numerar în afara sistemului bancar
*** conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI30 aprilie 2015
(mil. lei)
apr. 2015/
mar. 2015
%
apr. 2015/
apr. 2014
%
Masa monetară (M3)257 575,60,86,9
Active externe nete**97 387,90,815,1
Active interne nete***160 187,70,92,5

* date provizorii  
** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe.
Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; depozite plasate la nerezidenţi; titluri de natura datoriei deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de natura datorie emise pe pieţele externe. Începând cu decembrie 2014, conform noilor standarde statistice internaţionale (SEC 2010), alocările de DST de la FMI sunt incluse în pasive externe.
***se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de valoare negociabile cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

 

Soldul creditului neguvernamental în lei acordat de instituţiile de credit s-a majorat la 30 aprilie 2015 cu 7,7 la sută (7,0 la sută în termeni reali) faţă de 30 aprilie 2014 pe seama majorării cu 17,5 la sută (16,7 la sută în termeni reali) a creditului acordat gospodăriilor populaţiei, în timp ce componenta în valută exprimată în lei s-a diminuat cu 11,6 la sută (exprimat în euro, creditul în valută s-a redus cu 11,0 la sută). Creditul neguvernamental total s-a redus cu 3,8 la sută (-4,4 la sută în termeni reali). Faţă de 31 martie 2015, creditul neguvernamental total a scăzut cu 0,2 la sută (-0,3 la sută în termeni reali) până la nivelul de 210 078,2 milioane lei. Creditul în lei s-a majorat cu 0,9 la sută (0,8 la sută în termeni reali), în timp ce creditul în valută (exprimat în lei) a scăzut cu 1,1 la sută (exprimat în euro, creditul în valută s-a diminuat cu 1,3 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI30 aprilie 2015
(mil. lei)
apr. 2015/
mar. 2015
%
apr. 2015/
apr. 2014
%
Credit neguvernamental (total) 210 078,2-0,2-3,8
Credit neguvernamental în lei:95 615,30,97,7
- gospodării ale populaţiei42 216,21,617,5
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare)53 399,10,41,0
Credit neguvernamental în valută: 114 462,9-1,1-11,6
- gospodării ale populaţiei60 318,6-0,8-9,3
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare)54 144,3-1,4-14,0

*date provizorii

Creditul guvernamental1 a scăzut în luna aprilie 2015 cu 5,1 la sută, până la 85 709,9 milioane lei. La 30 aprilie 2015, creditul guvernamental a înregistrat o creştere de 7,6 la sută (6,9 la sută în termeni reali) faţă de 30 aprilie 2014.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în luna aprilie 2015 cu 0,8 la sută faţă de luna martie 2015, până la nivelul de 228 494,5 milioane lei. 

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI30 aprilie 2015
(mil. lei)
apr. 2015/
mar. 2015
%
apr. 2015/
apr. 2014
%
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)**228 494,50,86,3
Depozite în lei ale rezidenţilor:150 439,41,27,9
- gospodării ale populaţiei87 832,70,87,4
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare)62 606,71,98,7
Depozite în valută ale rezidenţilor: 78 055,10,03,2
- gospodării ale populaţiei52 280,70,25,9
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare)25 774,4-0,5-2,0

* date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 0,8 la sută, până la 87 832,7 milioane lei. La 30 aprilie 2015, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 7,4 la sută (6,7 la sută în termeni reali) faţă de 30 aprilie 2014.

 

Depozitele în lei ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) s-au majorat cu 1,9 la sută, până la 62 606,7 milioane lei. La 30 aprilie 2015, depozitele în lei ale persoanelor juridice au crescut cu 8,7 la sută (8,0 la sută în termeni reali) faţă de 30 aprilie 2014.

Depozitele în valută ale rezidenţilor gospodării ale populaţiei şi persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, s-au diminuat cu 35 milioane lei, până la nivelul de 78 055,1 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută au scăzut cu 0,3 la sută, până la 17 660,3 milioane euro). Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au crescut cu 3,2 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor s-au majorat cu 3,9 la sută); depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei au crescut cu 5,9 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei s-au majorat cu 6,7 la sută), iar depozitele în valută ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) exprimate în lei au scăzut cu 2,0 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor persoane juridice s-au redus cu 1,4 la sută).

 

Notă:
În bilanţurile monetare ale instituţiilor financiare monetare dobânda de încasat/de plătit aferentă activelor şi pasivelor financiare, acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă se înregistrează la poziţia alte active/alte pasive.


1 Include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 9 721,6  milioane lei (soldul la 30 aprilie 2015), precum şi titlurile de natura datoriei emise de aceste sectoare instituţionale în sumă de 75 988,3 milioane lei (soldul la 30 aprilie 2015).

 

 

Banca Centrală Europeană a lansat recent „Our Statistics” - un website conceput în cooperare cu băncile centrale naționale din Eurosistem, prin care statisticile sale devin mai accesibile. Acesta poate fi accesat la adresa: https://www.euro-area-statistics.org/?lg=ro.