Comunicat de presă


Comunicat privind reglementarea modalității de transmitere în format electronic a documentației aferente operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de către BNR prin intermediul licitaţiei şi facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili

29.04.2015

Începând cu data de 4 mai 2015 vor intra în vigoare următoarele acte normative emise de către Banca Națională a României:

  • Ordinul Băncii Naționale a României nr. 2/15.04.2015 pentru modificarea și completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 7/2006 privind procedurile de lucru pentru derularea operaţiunilor cu certificate de depozit emise de Banca Naţională a României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270/22.04.2015;
  • Ordinul Băncii Naționale a României nr. 1/15.04.2015 pentru modificarea și completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 8/2006 privind procedurile de lucru referitoare la derularea operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi a facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 270/22.04.2015;
  • Norma Băncii Naţionale a României nr. 2/08.04.2015 privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de către Banca Naţională a României prin intermediul licitaţiei şi facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 277/24.04.2015, care abrogă Norma Băncii Naţionale a României nr.1/2010 privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de către Banca Naţională a României prin intermediul licitaţiei şi facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 480 din 13.07.2010.

Actele normative menționate reglementează modalitatea de transmitere în format electronic a documentației aferente operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de către Banca Naţională a României prin intermediul licitaţiei şi facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili prin utilizarea Sistemului de transmitere electronică a documentaţiei aferente operaţiunilor de piaţă monetară şi facilităţilor permanente acordate de către Banca Naţională a României – Sistemul OPMA. Acesta reprezintă o interfaţă informatică dezvoltată de către Banca Națională a României pentru preluarea automată a ofertelor de participare la licitații/notificărilor de garantare a creditului colateralizat/solicitărilor de accesare a facilităţilor permanente transmise băncii centrale de către participanții eligibili, precum și pentru transmiterea notificărilor de acceptare/refuz aferente comunicate participanţilor eligibili de către Banca Națională a României.

Prin intermediul Sistemului OPMA se va asigura: (i) transmiterea în mod securizat a documentației aferente licitaţiilor efectuate de Banca Naţională a României în cadrul operaţiunilor de piaţă monetară şi a facilităţilor permanente acordate participanților eligibili de către banca centrală, (ii) reducerea timpului de transmitere a documentației menționate, precum şi (iii) evitarea manifestării riscului de eroare umană.

Transmiterea documentaţiei aferente operaţiunilor de piaţă monetară şi facilităţilor permanente acordate de către Banca Naţională a României prin intermediul Sistemului OPMA se va realiza în paralel cu tehnicile utilizate în prezent, respectiv prin intermediul reţelei IP securizate VPN TFDnet, administrată de Societatea de Transfer de Fonduri şi Decontări - TRANSFOND - S.A., utilizând aplicația LOTUS Notes.