Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Circulară nr. 24 din 29.dec.2016
Monitorul Oficial, Partea I 26 10.ian.2017
Intrare în vigoare la 10.ian.2017
Circulara nr. 24/2016 privind nivelul garantării prevăzut la art. 62 alin. (1) din Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare

În aplicarea art. 62 şi 90 din Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare,
în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României h o t ă r ă ş t e:

Art. 1. - Nivelul garantării prevăzut la art. 62 alin. (1) din Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare este stabilit la echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, calculat la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României în data la care depozitele au devenit indisponibile.
Art. 2. - Nivelul de garantare prevăzut la art. 1 este distinct de cel prevăzut la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 311/2015 şi se aplică sumei agregate a depozitelor prevăzute la art. 62 alin. (1) din Legea nr. 311/2015, la determinarea compensaţiei aferente acestora potrivit art. 63 din Legea nr. 311/2015.
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

Bucureşti, 29 decembrie 2016.
Nr. 24.