Act legislativ


 


Parlamentul României
Lege nr. 271 din 21.oct.2013
Monitorul Oficial, Partea I 652 23.oct.2013
Intrare în vigoare la 26.oct.2013
Legea nr. 271/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2012 pentru modificarea art. 24028 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

   Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43 din 5 iulie 2012 pentru modificarea art. 24028 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455 din 6 iulie 2012, cu următoarea modificare:
   - La articolul unic, litera b) a alineatului (1) al articolului 24028 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) majorarea capitalului social şi ridicarea drepturilor de preferinţă ale acţionarilor existenţi pentru subscrierea de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar a noilor acţiuni emise. Prevederile art. 2408 alin. (4), art. 24012 alin. (4)-(6) şi art. 24013 lit. b) şi d) se aplică în mod corespunzător."

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

   
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA
PREŞEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

    Bucureşti, 21 octombrie 2013.
    Nr. 271.