Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Regulament nr. 4 din 14.feb.2012
Monitorul Oficial, Partea I 123 20.feb.2012
Intrare în vigoare la 24.feb.2012
de modificare a Regulamentului Băncii Naţionale a României nr.6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii

REGULAMENT

Nr 4 din 14.02.2012

de modificare a Regulamentului Băncii Naţionale a României nr.6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii

Având în vedere dispoziţiile art. 5 şi 8 din Legea nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

În temeiul art.48 din Legea nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

Banca Naţională a României emite prezentul Regulament

Art.I. – Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.566 din 1 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

La articolul 14, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 14. – (1) Pentru mijloacele băneşti în monedă naţională şi în valută cuprinse în baza de calcul a rezervelor minime obligatorii, care au o scadenţă reziduală mai mare de 2 ani de la sfârşitul perioadei de observare şi care nu prevăd clauze contractuale referitoare la rambursări, retrageri, transferări anticipate, precum şi pentru împrumuturile nerambursabile în monedă naţională şi în valută, Banca Naţională a României poate stabili rate diferenţiate ale rezervelor minime obligatorii.”

Art.II. – Prezentul Regulament intră în vigoare începând cu perioada de aplicare 24 februarie – 23 martie 2012.

Preşedintele Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a României

MUGUR ISĂRESCU