Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Circulară nr. 22 din 10.sep.2007
Monitorul Oficial, Partea I 636 17.sep.2007
Intrare în vigoare la 17.sep.2007
pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii

   Având în vedere dispoziţiile art. 5 şi 8 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,
   în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

   Banca Naţională a României emite prezenta circulară.

   Art. I. - Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 1 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
   -La articolul 14 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
   "(2) Pentru băncile de economisire şi creditare în domeniul locativ rata rezervelor minime obligatorii este 0 (zero) %."
   Art. II. - Sumele în tranzit în monedă naţională şi în valută se elimină din baza de calcul al rezervelor minime obligatorii şi din calculul ratei medii a dobânzilor la vedere. În anexele nr. 1, 2a), 2b), 2c), 2d), 3 şi 4 la Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 1 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se elimină toate referirile legate de sumele în tranzit în monedă naţională şi în valută.
   Art. III. - Prezenta circulară intră în vigoare începând cu perioada de observare următoare datei publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

   Bucureşti, 10 septembrie 2007.
   Nr. 22.