Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Circulară nr. 9 din 30.apr.2004
Monitorul Oficial, Partea I 416 10.mai.2004
Intrare în vigoare la 10.mai.2004
pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii

   În baza dispoziţiilor art. 5 şi 8 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 38 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 164 şi 206 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 200/2002,
   în temeiul art. 50 din Legea nr. 101/1998, cu modificările şi completările ulterioare,

   Banca Naţională a României emite prezenta circulară.

   Art. I. - Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 1 august 2002, se modifică şi se completează după cum urmează:
   1. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
   "Art. 7. - (1) Pentru mijloacele băneşti în lei rezervele minime obligatorii se calculează şi se menţin în lei în contul curent al băncii/casei centrale a cooperativelor de credit deschis la Banca Naţională a României.
   (2) Băncile/casele centrale ale cooperativelor de credit pot opta pentru menţinerea integrală a rezervelor minime obligatorii în euro sau în dolari S.U.A., pentru mijloacele băneşti în valută, ori separată în euro, pentru mijloacele băneşti în euro, în dolari S.U.A., pentru mijloacele băneşti în dolari S.U.A., în euro sau în dolari S.U.A., pentru mijloacele băneşti în alte tipuri de valute.
   (3) Rezervele minime obligatorii în valută se menţin în conturile «LORO» ale băncii/casei centrale a cooperativelor de credit, deschise la Banca Naţională a României.
   (4) Fiecare bancă/casă centrală a cooperativelor de credit va opta pentru constituirea fie în euro, fie în dolari S.U.A. a rezervei minime obligatorii aferente mijloacelor băneşti în alte tipuri de valută. Opţiunea, exprimată în scris şi notificată Direcţiei politici monetare, nu poate fi modificată timp de 12 luni."
   2. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
   "Art. 11. - Excedentul de rezerve în lei/euro/dolari S.U.A. nu poate fi utilizat pentru a acoperi deficitul de rezerve în alt tip de monedă."
   3. Anexele nr. 2 şi 3 se înlocuiesc cu anexele care fac parte integrantă din prezenta circulară, având următoarea numerotare: 2a), 2b), 2c), 2d) şi 3.
   Art. II. - Prezenta circulară intră în vigoare începând cu perioada de aplicare următoare datei publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   Guvernatorul Băncii Naţionale a României,
Mugur Isărescu

   Bucureşti, 30 aprilie 2004.
   Nr. 9.

   ANEXA  Nr. 2a)

   Antetul băncii (casei centrale a cooperativelor de credit)
   Data

   BAZA DE CALCUL
pentru mijloacele băneşti în euro