Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Circulară nr. 28 din 17.sep.2003
Monitorul Oficial, Partea I 682 26.sep.2003
Intrare în vigoare la 26.sep.2003
pentru completarea Regulamentului nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii

   În baza dispoziţiilor art. 5 şi 8 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare,
   în conformitate cu prevederile art. 38 din Legea nr. 58/1998 - Legea bancară, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 164 şi 206 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 200/2002, cu modificările ulterioare,
   în temeiul art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare,

   Banca Naţională a României emite prezenta circulară.

   Art. I. - Regulamentul nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 1 august 2002, se completează după cum urmează:
   -La articolul 3 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:
   "c) capitalurile proprii ale băncii/casei centrale a cooperativelor de credit - la nivelul reţelei cooperatiste de credit -, calculate în conformitate cu reglementările Băncii Naţionale a României, precum şi fondul social depus de către membrii cooperatori în condiţiile prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 200/2002."
   Art. II. - Prezenta circulară intră în vigoare începând cu perioada de observare următoare datei publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   GUVERNATORUL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI,
MUGUR ISĂRESCU

   Bucureşti, 17 septembrie 2003.
   Nr. 28.