Act legislativ


 


Guvernul României
Ordonanţă de urgenţă nr. 44 din 4.apr.2002
Monitorul Oficial, Partea I 263 18.apr.2002
Intrare în vigoare la 18.apr.2002
privind completarea art. 7 din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar

   În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,

   Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

   Articol unic. - După alineatul (1) al articolului 7 din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 23 mai 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc alineatele (1