Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Normă nr. 10 din 29.iun.2007
Monitorul Oficial, Partea I 463 10.iul.2007
Intrare în vigoare la 10.iul.2007
pentru modificarea Normei Băncii Naţionale a României nr. 3/2005 privind funcţionarea pieţei valutare interbancare

   În baza art. 10 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,
   în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

   Banca Naţională a României emite prezenta normă.

   Articol unic. - Norma Băncii Naţionale a României nr. 3/2005 privind funcţionarea pieţei valutare interbancare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 8 aprilie 2005, se modifică după cum urmează:
   -Articolul 4 se abrogă.

   Preşedintele Consiliului de administraţie al
Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

   Bucureşti, 29 iunie 2007.
   Nr. 10.